Print Print


  دفتر مطبوعاتی
حزب التحریر

دفتر مطبوعاتی

حزب التحریر شرق افریقا

 
 REF: 20 / 1435 AH Wednesday, 24th Shawwal 1435 AH
20/08/2014 CE

اعلامیه مطبوعاتی

آیا از الله نمی ترسید، و تداوم جرائم را پایان نمیدهید؟

 

یکبار دیگر دستۀ ضد ترور به سبب گسترش وحشیگری و بیرحمی شان در قبال مسلمانان انتقاد شدند. گزارش این نشست در روز دوشنبه 2014/08/18 به نشر رسیده است که سازمان های جهانی حقوق بشری دسته‏ای از مردم را به لحاظ قتل، اختطاف و ناپدید شدن تعداد از تروریست های مظنون انتقاد کرده است. خانم لیسلی لیفکو، معاون کمیشنرسازمان ملل متحد گفت: "دستۀ ضد ترور دست به قتل افراد بی گناه میزنند، و تعدادی را هم در مقابل چشمان مقامات بلند پایه حکومت، سفارت خانه ها و حتی ماموران سازمان ملل متحد... میربایند".

 

جهت واضح ساختن مطلب فوق حزب التحریرشرق افریقا به نکات ذیل اشاره می کند:

 

این خبر برای جوامع اسلامی در کشور کینیا چندان عجیب و بیگانه نیست؛ زیرا از آوان ساخت و افتتاح سازمانی به نام ضد تروریزم در سال 2003 تا اکنون، تمام جرائم زشت و شنیع را در تمام اوقات بدون کوچکترین رحم انسانی بالای مسلمانان این سرزمین مرتکب شده اند. مثال و سند واضح درین رابطه گرفتاری بی شرمانه سلیمان صالح سلیم، مسکونه شهر ممباسا مجینگو، در روزِ روشن بعد از نماز جمعه در اوایل این ماه بود، که تا اکنون فامیل وی از حال و احوالش خبری ندارند.

 

زنان بیگناه، بیوه و اطفال معصوم یتیم شدند، و حتی جامعه هم ازحضور گرم مردان تهی شده است. متأسفانه زمانی که سازمان ضد تروریزم مورد ملامتی قرار می گیرد، دست به کار شده و از اینرو شروع به مرتکب شدن جرائم زیادی در قبال مسلمانان می زنند. این جرائم تنها شاخه و قسمتی از ظلم و استبداد در قبال مسلمانان در شرق افریقا(کینیا) هست که با آن دست و گریبانند.

 

این جنایات بی نظیر، تنها شامل سازمان ضد تروریزم نمی باشد، بل نیروهای پولیس نیز مکراراً چنین اعمال را انجام داده اند. برای مثال، در استلیگ نایروبی، پرسونل و یا اعضای(GSU) تا اکنون بالای مسلمانان بومی سومالیایی هجوم می برند و آنها را لت وکوب می کنند، و همواره آنها را مورد تهدید و ارعاب قرار میدهند، و سپس در میان یخ آنها را زندانی می نمایند؛ این جنایات بزرگ تنها به بهانه عملیات اسالاما، در ماه اپریل همین سال صورت گرفت.

 

سازمان ضد تروریزم همه این جرائم شینع و فجیع را تحت حمایت و حفاظت حکومت امریکا انجام میدهد، حکومت که با پیش زمنیه مملو از کشتار و قتل مسلمانان بدون برگزاری هیچگونه دادگاهی در سراسرجهان حکمروائی می کند.

 

امریکا در کنار اینکه برای ارتش و نیروهای متعددی زمینه آموزش نظامی را به بهانه جنگ علیه تروریزم فراهم می نمائید، فراتر از آن نیز گام گذاشته، همواره کشورها و سازمان های امنیتی را حمایت مالی و اقتصادی می کند تا آنها به جنگ علیه تروریزم ادامه دهند. بر اساس گزارش نوشته شده توسط دو نهاد سازمان بشری: ابتکارعدالت جامعه باز و مسلمانان، حقوق بشر که این دو نهاد اشاره به آن سال نمودند که سازمان ضد تروریزم در آن زمان ایجاد شده بود،که برای این نهاد(سازمان ضد تروریزم) به ارزش10 میلیون دالر از سوی دولت امریکا کمک صورت گرفت،و دقیقاً تا اکنون این کمک ها از سوی دولت امریکا برای این نهاد نیز جریان دارد.

 

در پایان، ما همه مسلمانان جهان را بدین نکته تذکر میدهیم که، تمام این جرائم شنیع که بالای مسلمانان کینیا صورت می گیرد، تنها قسمت اندکی از جرائم واقعی بالای مسلمانان است که همواره مسلمانان جهان با آن دست و گریبان اند. هرگاه ما اصولاً بخواهیم گزارش را پیرامون قتل و کشتار مسلمانان بی گناه از جریان جنگ علیه این امت بزرگ بنویسیم، مشخصاً که فرصت کافی را در بر خواهد گرفت، و صفحات کتاب ها را تشکیل خواهد داد.

 

نکته مهم دیگر اینست که این جنگ تنها کمپاین خائنانه و دسیسه آمیز علیه مسلمانان است، که در اصل تلاش دارند تا اسلام دوباره به صحنه سیاست و حکومتداری قد علم نکند، چون که این حکومت پایان برای امریکا از جهت خاتمه دادن استعمار و اشغال فکری و عملیات دولت استعمارگر خواهد بود.

 

مهمتر از همه درک این واقعیت نیز می باشد که مسلمانان هدف اساسی و واقعی در این جنگ هستند؛ چونکه این امت بزرگ دارای ایدیولوژی می باشد که توانائی رهبری و حاکمیت جهان و محو ایدیولوژی استعمارگرایانه سرمایه داری را که امریکا با خود حمل می نمائید درخویش دارد. بنابرین، زمانی که ما با اینگونه حوادث ضد بشری روبه رو می شویم، باید صدای خود را به بلند ترین درجه برای بیداری امت اسلامی برسانیم! از سوی دیگر ما تلاش های خستگی ناپذیر خود را برای دوباره تأسیس کردن حکومت اسلامی بر اساس ایدیولوژی اسلام متحمل می شویم، تا اینکه تمام امت در زیر چتر رهبری خلیفه واحد زندگی کنند؛ خلیفه که می تواند ظلم ظالمان، و ستم، ستم پیشگان را متوقف نموده و با تأمین عدالت بر همه انسان ها حکومت نماید.

 

معالیموشبانی

سخنگوی دفتر مطبوعاتی حزب التحریر، شرق افریقا

 

 

 


   


   ارسال نظر