Print


  دفتر مطبوعاتی
حزب التحریر
1442AH/045 10 ذوالحجه 1442هـ.ق. 20 جولای 2021م.

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، و لله الحمد
به نام الله نهایت کریم  و رحیم، ثنا و حمد بر الله سبحانه ‌‌و‌تعالی، مالک هستی، اللهِ که مژدۀ پیروزی و نصرت را ‌‌می‌دهد، اللهِ که در آیات شریف‌اش ما را هشدار ‌‌می‌دهد! درود و رحمت نثار سرور ما، سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و‌سلم و بر آل و اصحاب گرامی وی باد؛ کسی‌که برای ما نظامی را هدیه داد که قلب‌ها و عقل‌ها را منور ساخت، حالات و وضعیت‌ها را اصلاح نمود و دولت خلافتِ را برای ما تأسیس کرد که سرزمین‌ها را وسیع، زنده‌گی را سعادت‌مند و تمام نژاد‌ها را مانند برادر یک دیگر واحد گردانید!
روز سُرور کسانی‌که بعد از نماز عید دست‌های خود را تکان ‌‌می‌دهند، روز سُرور اطفال در خانه‌های مسلمان، روز سُرور عبادت کننده‌های فرمان ‌بردار و صاحبین ثواب این ده روز ذوالحجه، روز تقدیم قربانی برای الله عزیز و جبار و روز خوشی تکمیل مراسم حج برای کسانی‌که توانستند به خانۀ مقدس کعبه برسند، مبارک باد!
به عید مبارک اضحی خوش آمدید...! به روز سرور و خوشی که قلب‌ها را آرامش ‌‌می‌بخشد خوش آمدید...! به مژدۀ آرامش‌بخشی‌که نزدیک است خوش آمدید...!
به مناسبت عید مبارک اضحی، خرسند‌م که از میان اعضای ‌‌حزب‌التحریر، بهترین تبریکات و تمنیات خود را به بهترینِ امت، که برای تمام مردم خارج شده اند، امتی‌که ‌‌می‌گویند هیچ ربِ به جز از الله سبحانه ‌‌و‌تعالی وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و‌سلم پیامبر الله سبحانه ‌‌و‌تعالی است، عرض ‌‌می‌دارم و از الله سبحانه ‌‌و‌تعالی استدعا دارم که خوشی و سرور این عید مبارک را پیشتاز نصرت و آرامش که در آیندۀ نزدیک آمدنی‌ست، بگرداند!
هم‌چنان، منحیث رئیس دفتر مطبوعاتی مرکزی ‌‌حزب‌التحریر و همۀ همکاران و دست اندرکاران دفتر مطبوعاتی، بهترین تبریکات و تمنیات خود را به مناسبت فرارسیدن عید مبارک اضحی به حضور امیر ‌‌حزب‌التحریر، عالم برجسته شیخ عطا بن خلیل ابو رشته عرض ‌‌می‌دارم و از الله سبحانه ‌‌و‌تعالی استدعا دارم که وی را برای رهبری این دعوت کمک کرده و نصرت خود را (حمایت نظامی) برای تأسیس خلافت راشده ثانی بر منهج پیامبر صلی الله علیه ‌ سلم را برایش اعطا فرماید!
ای مسلمانان! الله سبحانه ‌‌و‌تعالی همۀ مردم را در میان ملت‌ها واحد ساخت، کسانی‌که قادر اند حقیقت خود را در رابطه به احساسات درک کرده و وضعیت خود را بیان نمایند. وقتی کسانی‌که الله سبحانه ‌‌و‌تعالی این نعمات را به آن‌ها اعطا کرده که مسیر نصیحت و هدایت مردم را رهبری ‌‌می‌کنند، آن‌ها قلب‌ها و افکار مردم را تسخیر ‌‌می‌نمایند و به افراد تبدیل ‌‌می‌شوند که برای مردم افکار عامه را تشکیل و جهت می‌دهند. در این عید، به طور خاص آن‌ها را مورد خطاب قرار ‌‌می‌دهیم تا اهمیت نقش آن‌ها را تذکر دهیم و امت باید بدانند که چی حقی بالای آن‌ها دارد.
به تمام شکل دهنده‌گان افکار عامه در میان امت اسلامی! شما صاحب تمام وسایل، ویب‌سایت‌ها، صفحات، چینل‌ها، روزنامه‌ها، برنامه‌ها و وسایل رسانه‌ای هستید، هر دو وسایلی‌که برای دعوت و غیر دعوت است و تمام وسایلی‌که محتویات رسانه‌ای را ‌‌می‌سازند در اختیار شماست. بعضی از شما که موضوعات و افکار اسلامی را نشر ‌‌می‌کنید و بعضی از شما که موضوعات مربوط به زنده‌گی، امور مردم را نشر ‌‌می‌کنید و آن‌های که موضوعات زنده‌گی حتی سرگرمی را جدی ‌‌می‌گیرند: در این روز عید تمام شما را به خاطر ظرفیتی‌که دارید و مسؤلیت را که برای نصیحت، نظر دادن و جهت‌دهی احساسات میان امت اسلامی قبول کردید، مورد خطاب قرار ‌‌می‌دهیم. پیامبر صلی الله علیه و‌سلم فرموده است:

«أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى شَيْءٍ كَانَ مَوْقُوفاً مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُغَادِرُهُ وَلَا يُفَارِقُهُ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا. ثُمَّ قَرَأَ:
[وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ]»
ترجمه: وقتی کسی برای چیزی دعوت ‌‌می‌کند تا روز قیامت همراه وی خواهد بود؛ نه وی را رها ‌‌می‌کند و نه از او جدا ‌‌می‌شود؛ حتی اگر یک مرد، مرد دیگر را دعوت ‌‌می‌کند. سپس دوباره فرمود: "و آن‌ها را توقف دهید، یقیناً آن‌ها مورد سوال قرار خواهند گرفت".

ما از سه حقیقت مطمئین هستیم که آگاهی عامه و افکار عامۀ امت مسلمان به آن رسیده اند:
حقیقت اول) این است که امت کاملاً درک نموده که اسلام یگانه طریقه‌ای است که الله سبحانه ‌‌و‌تعالی برای زنده‌گی بشر انتخاب نموده است.
حقیقت دوم) این است که امت بعد از یک قرن مبارزۀ درد‌ناک، کاملاً آگاه شده اند که عزت و سعادت آن‌ها به طور قطعی در موجودیت خلافت اسلامی نهفته است.
حقیقت سوم) این است که امت اسلامی آرزو و امید بازگشت حاکمیت واقعی اسلام را دارند؛ همان‌طوری که در زمان اصحاب معزز حاکمیت داشت. هم‌چنان امت آمادۀ مبارزه و انفاق جان‌های خود و اطفال خود برای این موضوع اند اگر حقیقت آن را درک و به طریقه رسیدن به آن اطمنان داشته باشند.
ما در باره این سه حقیقت افکار عامۀ موجود در میان امت اسلامی مطمئن هستیم، اما این حقایق کافی نیست تا از پیش‌رفت غلامی امت جلو‌گیری گردد؛ بلکه به کمک اشخاصی نیاز است تا هنگام مقابله با دسایس و چالش‌ها، مبدأ اسلام را با تمام جزئیات آن بداند. این‌جاست که نقش جهت‌دهنده‌گان افکار عامه در میان فرزندان امت اسلامی برجسته ‌‌می‌گردد تا مفکوره‌های اسلامی را با تمام جزئیات آن برای امت فراهم سازند. در این‌جا باید مثال‌هایی را بیان کنم که اهمیت و جدی بودن این مسؤلیت را نشان ‌‌می‌دهد.
یکی از مثال‌ها این است وقتی که مفکوره‌سازان (کسانی‌که وحدت امت اسلام را دوست داشته و آرزوی آن را دارند) از مفکوره وطن‌پرستی که به حیث مفکوره سیاسی برای بیننده‌ها و شنونده‌ها ارائه ‌‌می‌داشتند، چشم‌پوشی ‌‌کردند و یا این‌که از حاکمیت ملل‌ها در سرزمین‌های اسلامی حمایت ‌‌می‌نمایند، مانند قوانین قبولیت و رد نمودن شهروندی و ویزۀ سفر برای مسلمانان از طرف کشور‌های دیگر و فراموش ‌‌می‌کنند که مفکورۀ ملیت‌پرستی که منجر به قوانین حاکمیت ملی گردید، جز مفکورهای خطرناک سیاسی، چیزی بیش نیست و هدف آن‌ها حمله بالای مفکوره وحدت امت اسلامی ‌‌می‌باشد. برعکس، باید حرام بودن مفکورۀ وطن‌پرستی را بیان کرده و مردم را از خطر آن هشدار دهند. هم‌چنان نباید خود را به این مفکوره ضعیف محدود نمایند که با معلومات عمیق و ضروری مجهز شده تا صرف فهم وفاداری انسانیت را برای مردم عام کشور خودش فراهم سازد، بلکه منافع آن باید بر اساس طریقه شریعت اسلامی باشد؛ نه بر اساس طریقه سازمان ملل‌.
مثال دومی غافل بودن آن‌ها این است، زمانی‌که یکی از شهر‌های سرزمین‌های مسلمان تحت حملات نظامی قرار ‌‌می‌گیرد، محتوا‌سازان رسانه‌ای با اخلاص تمام بالای ظالمین حمله ‌‌می‌نمایند و با کسانی‌که مورد حمله قرار گرفته اند، همدردی ‌‌نشان می‌دهند، اما به عوض رهنمائی امت برای دفع‌کردن حملات کفار توسط بسیج‌سازی ارتش مسلمانان، آن‌ها افکار عامۀ امت اسلامی را با کمپاین‌ها چنان جهت ‌‌می‌دهند که باعث شرم‌ساری افکار عامه در غرب ‌‌می‌گردد، سپس بالای کشور‌های جهان مخصوصاً کشور‌های کفری استعمار‌گر غرب صدا ‌‌می‌زنند که مداخله کرده و این جنگ را توقف دهند! در حالی‌که وظیفۀ آن‌ها جهت‌دهی افکار عامه به شکلی است تا امت درک کند که دفاع از سرزمین‌های اسلامی توسط ارتش مسلمان صورت ‌‌می‌گیرد که در پایگاه‌ها مستقر و مجهز اند.
ای ایجاد کننده‌گان و جهت دهنده‌گان افکار عامه در میان امت اسلامی! ‌‌حزب‌التحریر شما را از مسؤلیتی‌که در قبال امت اسلامی دارید، تذکر داده و با مفکورۀ ناب اسلامی شما را کمک ‌‌می‌نماید. ‌‌حزب‌التحریر مواد‌های فکری و سیاسی را که با طریقه و دلایل قوی از منابع شرعی اسلام استخراج شده، در اختیار شما قرار ‌‌می‌دهد. در آن، مفکوره‌های شرعی را در مقابل چالش‌های فکری و سیاسی تشریح ‌‌می‌نماید و برای مشکلات معاصر که دامن‌گیر امت مسلمان شده، راه حل‌های شرعی را پیشنهاد ‌‌می‌نماید. پس ای صاحبان منابر و جهت دهنده‌گان افکار عامه! متوجه باشید، متوجه باشید که امت را با مفکوره‌های سیاسی گیچ‌گننده رهبری ‌‌می‌کنید و با خود، مردم را نیز فریب ‌‌می‌دهید! الله سبحانه ‌‌و‌تعالی فرموده است:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ ]نحل:25[
ترجمه: سرانجام روز قیامت بار گناهان‌شان را به طور کامل و بخشی از بار گناهان کسانی‌که از روی بی‌دانشی گمراه‌شان می‌کنند، به دوش می‌کشند. آگاه باشید! بد‌باری است که به دوش می‌کشند.

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، و لله الحمد
عید مبارک
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
انجنیر صلاح الدین عضاضه
رئیس دفتر مطبوعاتی مرکزی ‌‌حزب‌التحریر
مترجم: عبدالله صالحی
   ارسال نظر