مهم
Pashto Farsiدیپلوماسی دالر و کاهش ارزش پول افغانی

07/12/2018 | مصدق سهاک

پایین آمدن ارزش پول افغانی در برابر دالر به خصوص در یک سال اخیر به یک مسأله داغ سیاسی و اقتصادی در افغانستان مبدل گردیده که بالای قیمت‌های اجناس، خد

ادامه مطلب ...

بلند رفتن نرخ سود در امریکا، دلایل و اهداف آن

04/23/2017 | حزب التحریر

نرخ بهره(سود) در جریان بحران اقتصادی امریکا در سال ۲۰۰۸م تا قریب به صفر کاهش یافت و تا هفت سال کامل به همین صورت باقی ماند، یعنی تا آخر ماه دسمبر ۲۰

ادامه مطلب ...

سرزمین های عربی دارای ثروت های بی شمار و واقعیت شرم آور

04/17/2017 | حزب التحریر

مساحت تقریبی منطقه عرب نشین به ۱۳.۳ میلیون کیلومتر مربع می رسد که ۹.۶درصد مساحت تمام جهان را احتوا می کند. تعداد ساکنین جوامع عربی به ۳۷۰ میلیون شده

ادامه مطلب ...

کاهش تولیدات نفت

04/06/2017 | حزب التحریر

تولید کننده گان عمده نفت، جدیداً در تلاش اند تا با پایین آمدن تولیدات نفت قیمت آن را افزایش دهند، این درحالیست که اولین کاهش تولیدات نفت در سال ۲۰۱۷

ادامه مطلب ...