سیر از شکم گرسنه چه خبر !
10/13/2020 | درویش«طالقانی»

Print Print


«سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (فائو) می‌گوید که ۴۴ درصد جمعیت افغانستان مصؤونیت غذایی ندارند. عدم مصونیت غذایی به خصوص بر کودکان و رشد آنها تاثیر منفی می‌گذارد». وزارت صحت عامه افغانستان با تایید آمار ۳۷ درصدی سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال؛ از هر ده کودک افغان یک کودک با آسیب‌های غیرقابل برگشت تغذیه مواجه است و بیشتر از ۸۰ درصد کودکانی که به مراکز صحی مراجعه کرده‌اند، از سوء تغذیه مزمن رنج می‌برند. براساس آمار وزارت زراعت و آبیاری، دو نیم میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه اند و در زیر خط فقر قرار دارند.
متأسفانه افغانستان با وجود داشتن منابع طبیعی کافی برای تولید غذا، به‌جای اینکه مواد غذای را صادر کنند، نصف از مردم آن مصؤونیت غذای نداشته و اطفال ما به سوء تغذی غیر قابل برگشت دچار هستند. نسل آیندۀ افغانستان در حال بزرگ می‌شود که شدیداً از نظر غذای آسیب پذیر بوده که این حالت طبعاً  که بالای رشد فزیکی و ذهنی شان، تاثیری به شدت منفی دارد. با وجود سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی, سروی انجام شده در مورد شرایط زنده‌گی در افغانستان نشان میدهد که گراف فقر بالاتر  از سالهای نزدیک به سقوط طالبان است, (AAN).
دلیل این همه نا بسامانی‌ها، حکام و رهبران فاسد و ظالم هستند که به‌جای پرداختن به حل مشکل مردم, مصروف سیاست‌بازی‌ها‌ به روش ماکیاولی هستند که یگانه هدفش حفظ قدرت است و بس. با وجودکه کمک های هنگفت جامعه جهانی, هنوز فقر از گذشته بیشتر شده است و به شکل پلانی, وضعیت طوری مدیریت شده که مردم گمان کنند که بدون حضور و کمک خارجی ها, پیشبرد امور و معیشت شان, نهایت دشوار خواهد شد. این تفاوت در زنده‌گی, جامعه را با مشکلات جدی روانی مواجه کرده است. شاید برای همه‌گان واضح شده باشد که راه عبور به سوی رفاه، امنیت و مصؤونیت از مسیر نیست که حکام فعلی برای ما کشیده اند. بزرگترین دغدغه‌یی این سیاست مداران حفظ قدرت و منافع فردی خود و حلقه‌یی خبیث کنار آنها می‌باشد.
حکام فعلی چنان در هوس و قدرت‌ خواهی خودشان غرق هستند که مردم را فراموش کرده و این چنین گزارش‌ها که همه روزه پخش می‌شوند، هیچ تاثیری بر سیاست‌گذاری های آنها ندارند. یکی از دلایل آن, اینست که حکام از مردم خویش بیگانه اند و به آنها هیچ همدردی و پیوندی نه دارند. هم و غم شان رضایت باداران غربی شان است و با یک حلقه نهایت چاپلوس و دروغگو  محاصره شدند که وضعیت وخیم مردم را برای شان وارونه گزارش میکنند.
برای امت اسلامی باید واضح شده باشد که به غیر از مراجعه به الله سبحانه و تعالی و مخصلین به امت اسلامی، هیچ راه دیگری برای نجات ما نمانده است. مشکل مردم مسلمان افغانستان را کسی حل می‌کند که هر صبح خود را با توجه به وضعیت اسلامی بیدار و هر شب با آن می‌خوابد. نه کسانیکه به اساس بورسیه های کشورهای غربی سیاست های ماکیاولی در ذهن شان هک شده که چگونه برای حفظ قدرت خود دست به هر دروغ زده و با توطیه‌های شاخدار مردم را فریب داده و زیر سلطه جبر و استبداد نگهدارند.

   


   ارسال نظر