ارگ می خواهد احساسات مسلمانان افغانستان را خاموش سازد
11/11/2014 | مصدق سهاک

Print


مصدق سهاک

خبر:

رولا غنی خانم رییس جمهور اشرف غنی در یک مصاحبه‌ی با خبرگزاری فرانسه  (AFP) از تصمیم دولت فرانسه مبنی بر ممنوعیت پوشیدن حجاب کامل بر زنان مسلمان حمایت نمود. وی افزوده است که پوشیدن حجاب کامل زنان را از حرکت کردن و دیدن آزاد مانع می‌شود. بدنبال این خبر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای اظهارات رولا غنی را خارج از متن اصلی مصاحبه دانسته و تحریف شده خوانده است.

تبصره: 

سخنان اخیر رولا غنی همسر رییس جمهور اشرف غنی احساسات زیادی از مردم مسلمان افغانستان را بر انگیخته و جریحه دار نموده است. از اینرو دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بزودی اعلامیه را به دست نشر سپرد که احساسات مسلمانان افغانستان را فروکش نموده و سخنان وی را تحریف شده و یک موضوع عادی جلوه دهد.

 

رولا غنیتلاش دارد تا در کنار شوهرش برای تحقق آرمان‌های بگور رفته‌ای دموکراسی در افغانستان عرق ریزی کند. این روز ها دفتری در داخل ارگ برای خودش دست و پا نموده است و بعضی از زنان دموکرات و کرایی را گرد خودش جمع نموده و ملاقات هایی را با آنها انجام میدهد تا یک جنبش سراسری زنان را در افغانستان ایجاد کند. برای تشویق زنان بعضی از کرسی های بلند دولتی را اختصاص داده و زنان را در قالب مبارزات مدنی و بدست آوردن حقوق و آزادی‌ها از خانه هایشان را به خیابان ها بیاورند.

 

رولا غنی و شوهرش تلاش دارند تا در جریان پنج سال حکومت آینده آزادی‌های بیشتری را در چارچوب دموکراسی برای زنان میسر گردانند. آنها را برای دور انداختن حجاب اسلامی تشویق نموده و پوشیدن حجاب را نشانه‌ای از تحجر و عقب ماندگی به معرفی گیرند؛ طوری‌که رولا غنی واضحا حجاب را مانع برای دیدن و حرکت آزادانۀ زنان دانست. 

 

رولا غنی قبلا در مصاحبه با روزنامه لاس آنجلس تایمز گفته بود می‌خواهد نقش زنان را در داخل شبکه بسته خانوادگی در افغانستان تقویه نماید.

 

رولا غنی اگر واقعاً در صدد دفاع از حقوق زنان افغان است، چرا از حقوق زنانی صحبت نمی‌کند که در اثر حملات بی‌پیلوت امریکایی همه روزه به قتل می رسند، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. چرا از حقوق اطفال صحبت نمی کند که در اثر عملیات نیرو های امریکایی پدران و مادران شان را از دست می دهند، یتیم می شوند.

 

در حقیقت ادعا های رولا غنی برای تحقق حقوق زنان و کودکان یک عوام فریبی است؛ زیرا وی با سر دادن تامین حقوق زنان که در همنوایی کامل با سیاست های استعمار قرار دارد، خواهان گسترش حضور زنان در عرصه های اجتماعی بوده تا در نتیجه زنان را به آزادی های دموکراسی تشویق نموده و فساد گسترده و عمیق را بمیان آورد.

 

البته رولا غنی و همسرش کورخوانده اند که مردم مسلمان افغانستان دست زیر الاشه ننشسته تا این روند شوم را تماشا کنند و در مقابل آن سکوت ذلت بار اختیار کنند. بل برای رسوا سازی داعیه دروغین حقوق زنان تا پای جان مبارزه نموده و دموکراسی را با تمام آزادی ها و پیروانشبه زباله دان تاریخ خواهند سپرد.
   ارسال نظر