اسلام معتدل و میانه یعنی چه؟
11/25/2014 | مصدق سهاک

Print


مصدق سهاک 

 

خبر:

عربستان سعودی یک مرکز بزرگ ثقافت اسلامی را در «تپه مرنجان» شهر کابل تا دو سال دیگر اعمار می‌ کند. هزینه ‌های ساخت و فعالیت این مرکز ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون دالر برآورد شده است. هدف ایجاد این مرکز ترویج و آموزش "اسلام معتدل و میانه" به افرادی که با مسایل دینی سر و کار دارند، می ‌باشد.

تبصره:

سوال اساسی اینجاست: که "اسلام معتدل و میانه" یعنی چه؟

 

هدف از "اسلام معتدل و میانه" نزدیک ساختن ارزش ‌های اسلامی  با ارزش‌ های غربی و در نهایت اسلامی ساختن ارزش‌ های غربی می ‌باشد. چون علمای طرفدار ارزش‌ های سکولریستی یا "اسلام معتدل و میانه" قاعده ‌ی دارند بنام "سلمه" یا به تعبیر بهتر اسلامی سازی؛ که هر مفهوم کفری را با عبور از این قالب اسلامی می ‌سازند: دموکراسی اسلامی، آزادی‌ های اسلامی، پارلمان اسلامی، بانکداری اسلامی، سود اسلامی، حقوق بشر اسلامی، انتخابات دموکراتیک اسلامی، بازار آزاد اسلامی و ...، بعید نیست که روزی برسد که زنا و شراب را نیز اسلامی سازند. همچنان پخش مفکوره‌ های غیر اسلامی از قبیل؛ حضور نیروهای استعمارگر ضرورت است، پیمان استراتیژیک و امنیتی با دولت های استعمارگر از دید اسلام مشکل ندارد، مبارزه فکری ـ سیاسی بر ضد حکومت وحدت ملی جان کیری بغاوت است، اختلاط مرد و زن جواز دارد، جهاد در برابر استعمارگران جرم است، در مقابل توهین به مقدسات اسلام سکوت اختیار کرد؛ زیرا الله خودش از دین خود دفاع می کند، نیز جزء از اهداف "اسلام معتدل و میانه" است.

 

 در نهایت هدف ترویج "اسلام معتدل و میانه" محبوس ساختن افکار علماء در مسائل فروعات و جزئیات و مندوبات بوده تا چنان سر شان در مسائل جزئیات گرم باشد تا ده ها کتاب قطور در مورد فضلیت مسواک ، ده ‌ها مقاله در مورد شکننده ‌های وضو بنویسند، و ده ‌ها کنفرانس در مورد  فواید طبی ریش ماندن و  مخمصه کردن برگذار کنند؛ ولی یک کلمه از دولت اسلامی (خلافت) به زبان نیاورند، یک حرف از نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تعلیمی و سیاست خارجی اسلام نگویند.

 

اسلام یک دین واحد است، ولی "اسلام معتدل و میانه" همان نوع اسلام ساخته و پرداختۀ امریکای استعمارگر است که منافع این کشور را تامین نموده و در لباس دین همچو گرگ امت اسلامی را به یوغ بکشد. امریکا به کمک مزدورانش همچو عربستان سعودی خواهان گسترش آن در سرزمین‌ های اسلامی می‌ باشد؛ چون هیچ خطر و گزندی را از این ناحیه احساس نمی‌ کند و "اسلام معتدل و میانه" را برای جلوگیری از تطبیق کامل، دسته جمعی و انقلابی شریعت اسلامی ترویج می‌ دهد. امریکا اهمیت این نوع نهاد های بظاهر دینی ولی استعماری را بخوبی می ‌داند تا افکار مردم عام را توسط یک مشت علمای درباری بفریبد و پایه ‌های استعماری ‌اش را قویتر سازد.

 

این مرکز ثقافت اسلامی یا به تعبیر بهتر مرکز دارالافتاء سکولریستی در افغانستان هر نوع منافقت، اسلام ستیزی و سیاست‌ های کفری ـ استعماری امریکا و حکومت وحدت ملی جان کیری را مهر دینی خواهد زد و چنان علماء و ملا های درباری را تربیه خواهد کرد که اذهان مردم را در مسایل فروعات درگیر و از بیداری فکری ـ سیاسی دور ساخته و در لاک انحطاط فروبرند.
   ارسال نظر