مهم
Pashto Farsi


آیا واقعاً "ازدواج زودهنگام" را رد می‌کنند؟!
10/28/2018 | بیان جمال

ضمن کمپاین خانواده؛ چالش‌ها و راه حل‌های اسلامی
"ازدواج زودهنگام یک عمل زشت است، ازدواج زودهنگام فاجعه‌ای درحق پسر و دختر است، ازدواج زودهنگام سبب مشکلات جسمی، روحی، خانوادگی و ضایع نمودن حقوق کودکان می‌شود"و... مثل این جملات همیشه در سیمینارها و کنفرانس‌های که از سوی مؤسسات و نهادهای مربوط به زنان و مراکز حقوق بشری برگزار می گردد، تکرار و بازگو می‌شود. حتی در مجالس پارلمان در کشورهای زیادی درعین تشریع قوانین متعلق به خانواده برای بلند بردن سن ازدواج و یا پیش‌نهاد برای تصویب قانون ممنوعیت ازدواج با گروه جوانان تلاش‌های زیاد صورت می‌گیرد.
مؤسسات و نهادهای فعال در عرصۀ حقوق زنان که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با سازمان‌های غربی دارند و تحت تأمین مالی آن‌ها در سرزمین‌های اسلامی؛ با برگزاری سمینارها فعالیت ‌می‌نمایند از ازدواج‌های زود هنگام هشدار داده و بر عدم انجام این عمل تأکید می‌ورزند و حتی خواستار تصویب قوانینی هستند که مانع ازدواج دختران نوجوان شود. این قانون در مصر هم اکنون قابل اجراء بوده و سن مناسب برای ازدواج را 18 سال تعیین نموده است. چنان‌چه وب‌سایت پورتال پارلمان مصر به تاریخ در 9 سپتمبر 2017 م گزارش کرد که دولت تصمیم دارد بحثی را به منظور افزایش سن ازدواج دختران تا 21 سال ارائه دهد. در المغرب سن ازواج دختر را 16 و پسر را 18سال تعیین نموده‌اند تا جایی   که سن قانونی افراد شرطی از شروط ازدواج بوده که بدون آن ازدواج صورت نمی‌گیرد. این امرمطابقت با پیمان‌های غربی  چون پیمان "سیداو" دارد که این پیمان نیز بر قوانین متعلق به تنظیم امور زن و مرد و رابطه بین شان تمرکز می‌کند. چنان‌چه کشورهای عضو این پیمان ملزم به اجرای آن و مطابقت قوانین شان با این پیمان هستند. اما پیمان‌های بین‌المللی که برای منع ازدواج زود هنگام تلاش نموده و آن را ظلم بر حق کودکان می‌دانند، آیا تطبیق و اجرای آن در دولت‌های سازندهٔ این قانون صورت می‌گیرد؟
روزنامۀ شرق‌الاوسط به تاریخ 18می 2018 م خبری را تحت عنوان "تعداد زیادی از کودکان باردار" به نشر رساند و در آن ذکر نمود: «تعداد فرزندانِ مادران بارداری که ازدواج نکرده اند، 70درصد از زنان متأهل را تشکیل داده و از هر 1000 دختر 55درصدشان باردار اند، و 68درصد از کودکان تولد شده از پدر و مادری‌اند که ازواج نکرده‌اند.» چنان‌چه چینل MBC به تاریخ 23جنوری 2012م گزارشی را از حمل دختران نوجوان تحت عنوان "بزرگترین نسبت جهانی بین سنین 15 و 19 سال ارائه نمود: «دختران نوجوان امریکا سالانه 400هزار طفل را بدون ازدواج ولادت می‌کنند" او افزود که امریکا بیشترین نسبت ولادت‍‌ها را در بین دختران نوجوان در جهان اول را گزارش نموده است.»
آمار دختران کم سنی که در مدارس امریکا واروپا تحت آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار می‌گیرند و دختران بارداری که در مدارس غرب وحشی صفت وجود دارند، مجالی برای شمردن آن‌ها نیست.
بنا‌ءً تمام پیمان‌های بین‌المللی و قوانینی که به حمایت دولت‌های استعمارگر در سرزمین‌های اسلامی برای تنظیم امور خانواده و رابطۀ زن و مرد مسلمان که آن قوانین ساخته و پرداختۀ دست خود شان بوده و تطبیق می   شود، در سرزمین‌های خودشان قابل اجراء نیست! عجبا! آیا کسی که خودش چیزی ندارد به کسی چیزی بخشیده می‌تواند؟! این‌ها چگونه در سرزمین ما خواهان به تأخیر اندختن سن ازدواچ هستند؛ در حالی‌که در مدارس شان به شاگردان خورد سن قرص‌های ضدحامله‌گی به منظور کاهش سطح اطفال نامشروع توزیع می‌شود؟!
موضوعی را در رابطه به حمله بر ازدواج‌های زودهنگام  علاوه بر اینکه آزادی فردی، که از همین پیمان‌ها ارائه شده و ازدواج  زودهنگام را نیزجرم می  پندارند نقل می  کنم: «آیا اطلاق ازدواج کودکان بر دختران  17 ساله   گپ مضحک و خنده آور نیست، نه بلکه این ازدواج فاجعهٔ خوفناک در حق دختر است. در عین حال جسم دختر از تصرفات خودش بوده و آزادی تصرف را در آن هر طور و هر زمانی که بخواهد دارد. به هرحال هیچ فردی حق تصرف را در آن ندارد و نه به میل جنسی خود دختر، حتی اگر پدر ومادرش باشند؛ اما حق شکایت را از پدر ومادرش بدلیل ضایع نمودن حق و مداخله به آزادی وی را دارد؟»
جنگ علیه ازدواج زودهنگام دست آرود امروز نیست و چیزی جزء بخشی از زنجیرهٔ دست آوردهای که ضمن جنگ با اسلام و احکام آن صورت می‌گیرد، اگر اینطور نیست پس چگونه ازدواج زودهنگام را خطری برای  صحت و سلامتی  دختری که در عین حال باردار است، تفسیر کنیم. هم‌چنان وجود قوانینی در پیمان سیداو و دیگر پیمان‌ها که خواستار حق دختران جوان باردار برای ادامۀ تحصیل بدون محکوم کردن حمل نامشروع، برعلاوۀ تصویب قوانین برای برخورد با حمل نامشروع و مختار قرار دادن دختر به سقط جنین و یا بقای حمل؟
این اتهامات و استدلال‌های دروغین طبّی و واقعیت موجود که ثابت شده است، نامعتبر بوده و آمار گیری نسبت تولد شدگان، وفات یافته گان و سن مادران چیزی جزء فریب پر سر و صدای هدفمند به منظورحمایت طفل یا آزادی زن نبوده؛ بلکه برای دسترسی آسان و آزاد به زنان می‌باشد. بطور واضح تر تلاش‌های جدیدی است برای جنگ و مقابله با اسلام و احکام مربوط به خانواده و حمایت جامعه از فساد و بی حرمتی. و هر کسی‌که موافق باشد و یا توجیه کند چیزی جز سهمی در تحریک قلب امت نیست و کسانی را که تلاش برای شکل دادن مقررات اسلامی و یا تغییر دادن آن برای تطابق دادن با قوانین بین المللی  می‌کنند، استثناء نمی‌کنیم.
بناءً ازدواج زودهنگام از سوی اسلام و قانون  پروردگار ما است و لازم نیست کسی برای دفاع از دین الله سبحانه وتعالی انتقاد کند و یا آن را جایز و ناجایز بشمارد.
نویسنده: بیان جمال
برای رادیوی دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر

   


   ارسال نظر