دستگیری اعضای حزب التحریر در تونس
11/23/2022 |

Print Print


به تاریخ 11/11/2022 ارگان امنیتی کشور تونس ده تن از اعضای حزب‌التحریر را در مرکز تونس به شکل وحشیانه و خشونت آمیز دستگیر نمودند. نیروهای امنیتی در حالی به چنین عمل اقدام نمودند که اعضای حزب‌التحریر در مقابل مسجد الفتح سخنرانی می‌کردند تا موقف حزب‌التحریر در مورد سیاست‌های خطرناک رییس جمهور تونس را برای مردم توضیح دهند. قیس سعید رییس جمهور تونس در سیاست‌های اخیرش می‌خواهد تونس را به صندوق بین‌المللی پول که یک سازمان استعماری است واگذار کند.

https://bit.ly/3EzRHEk


   


   ارسال نظر