د اونۍ خبره. پر نشه‌يي توکو بندیز ته نارامه شوي ملګري ملتونه
11/08/2022 | زمری افغان

Print


ه داسې حال کې چې له شلو کلونو وروسته یو ځل بیا د افغانستان خلک په خپلو ځمکو کې د کوکنارو بوټی نه ویني، ملګرو ملتونو په یوه رپوټ کې ویلي چې د کوکنار په کرنه کې ۳۲ سلنه زیاتوالی راغلی دی.   ارسال نظر