زوال ابرقدرت؛ کدام دولت ضربه‌ی آخر را بر پیکر نیم‌جان امریکا وارد خواهد کرد؟
01/20/2022 | امرالله ادیب

Print Print


توماس هومر نیکسون دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه کانادایی در مقاله‌ی در پایگاه «گلوب‌اندمیل» گفته است امریکا ممکن در سال ۲۰۲۵ دچار فروپاشی شده و این فروپاشی باعث بی‌ثباتی سیاسی و خشونت‌های گسترده در این کشور شود. نیکسون با اشاره به اینکه ممکن کسانی این تحلیل را غیر واقعی و ناممکن تصور کنند می‌گوید به قدرت رسیدن ترامپ هم روزگاری در اذهان ناممکن تصور می‌شد، درحالی‌که این امر به وقوع پیوست و ترامپ رییس جمهور امریکا شد. وی در مقاله‌ی خود یاد آوری کرده است که دانشگاهیان و پژوهشگران برجسته امریکا  احتمال زوال و تضعیف مرگبار دموکراسی امریکا رابه صورت جدی مورد بررسی قرار می‌دهند. نیکسون در ادامه‌ی مقاله خود می‌گوید کارشناسان معتقد اند که ممکن امریکا دچار جنگ داخلی شود.
ایالات متحده امریکا بنابر شرایط ویژه‌ی جغرافیایی و محیطی توسط جمعیت مهاجر تشکیل شد، پس از جنگ جهانی دوم نشنلیزم اروپا را به ویرانه تبدیل کرد و امریکا با استفاده از فرصت، کرسی رهبری جهان را تصاحب نمود هرچند بعد از جنگ جهانی دوم یک قدرت بی‌رقیب نبود اما به یکی از قطب‌های قدرت در نظام بین‌الملل مبدل گشت. بعد از شکست کمونیزم ساختار این نظام جهانی یک قطبی شد و امریکا به‌عنوان قدرت برتر و بی‌رقیب بر کرسی فرمانروایی جهان تکیه زد با توجه به اینکه نظام سیاسی امریکا بر پایه‌ی ارزش‌های دموکراسی - سرمایه‌داری بنا یافته بود این کشور به توسعه‌طلبی استعمارگرایانه‌ی خود در جهان ادامه داد، با شکست کمونیزم رقیب بزرگ امریکا شکست خورد و افول کرد اما این کشور برای مهار رقبای درحال ظهور وارد یک جنگ سرکوب‌گرایانه‌ی درجهان شد، حمله برکشورهای اسلامی برای سرکوب دشمن درحال ظهور امریکا یکی از مثال‌های این جنگ می‌باشد چنانچه بعد حادثه ۱۱ سپتامبر امریکا به بهانه مبارزه با «تروریزم» وارد جنگ با اسلام شد و به کشورهای مثل عراق و افغانستان تجاوز نظامی کرده و نفوذ خود را با تحت تسلط قرار دادن حکام کشورهای اسلامی در جهان اسلام گسترش داد .امریکا بنابر دو هدف اساسی وارد جنگ با اسلام شد، اول اینکه جنگ‌های بیرون‌مرزی را به منظور حفظ ثبات داخلی دامن بزند دوم اینکه ایدولوژی سرمایه‌داری را در جهان اسلام حمل وتطبیق کند به منظور اینکه در این جنگ تمدنی از ظهور دوباره‌ی اسلام منحیث رقیب ایدولوژیک‌‌اش درسیاست جهانی جلوگیری نماید. اما با گذشت سال‌ها جنگ، وحشت وجنایت بی‌شرمانه‌ی این کشور در جهان اسلام، مشعل اسلام‌خواهی و اسلام سیاسی نه تنها که خاموش نشد بلکه بیداری اسلامی به صورت بی‌پیشینه‌ی افزایش پیدا کرد و گروهای‌اسلامی در سرتاسر جهان علیه اقدامات استعمارگرایانه‌ی امریکا قیام نمودند. چنانچه امریکا از عراق به صورت شرم‌آور عقب‌نشینی کرد و در جنگ افغانستان شکست خورد. 
شکست در جنگ افغانستان و ناکامی در حمل ایدیولوژی سرمایه‌داری در جهان اسلام پرستیژ بین‌المللی امریکا را در جهان صدمه بزرگی زده است چنانچه با این شکست‌های پی‌هم به رقبای منطقوی و جهانی امریکا، حالا تلاش دارند تا ضربه آخر را بر پیکر نیم‌جان این کشور وارد کرده و کرسی رهبری جهان را تصاحب کنند. ناکامی امریکا در سیاست خارجی که بر بنیاد استعمار بنا شده، اعتبار بین‌المللی امریکا را بیش‌تر ازهر زمانی کاهش داده است، این مورد تنها در سطح بین‌المللی مورد بحث است اما درداخل بررسی وضعیت امریکا وحشت‌ناک است از نژادپرستی گرفته تا به بحران اقتصادی، روانی و اخلاقی در سراسر جغرافیای امریکا گسترش پیدا کرده است و این بحران‌ها در بستر سیاسی واجتماعی این کشور علامه هشدار ارسال می‌کند. فاصله طبقاتی دراین کشور در حال افزایش است، تعصب نژادی همانند موریانه استخوان‌های فرسوده نظم این کشور را از درون تخریب می‌کند، روحیه نظامی سربازان امریکایی ازبین رفته است و حملات نافرجام و استعمارگرایانه این کشور در جهان مردم عام امریکا را دچار اختلاف نموده است، تا جاییکه مردم دیگر به رهبران خود اعتماد ندارند.
یکی از نشانه‌های زوال تمدن‌های بشری در طول تاریخ انزجار بشر از راه‌حل های آن برای زندگی و عدم توانایی دولت‌ها مبنی بر حمل آن در خارج می‌باشد. این واقعیت امروز به تمدن غرب که پرچم‌دار آن امریکا می‌باشد صدق می‌کند. زوال تمدن غرب و مفکوره لیبرال - سرمایه‌داری  با زوال امریکا گره خورده است و حقیقت قابل درک این است که تاریخ امریکا تمام است و قدرت و هیبت این کشور رو به زوال می‌باشد، چنانچه متفکرین بزرگ سیاسی از زوال این کشور در آینده‌های نزدیک سخن می‌زنند. واقعیت سیاست‌های بین‌المللی در طول تاریخ این بوده هرگاه قدرت نخست روبه زوال باشد ابر قدرت دیگری وارد صحنه سیاسی جهان می‌شود و جهان و بشریت را مطابق به میل خود رهبری می‌کند.

اگر امریکا فروپاشید غرب و تمدن غربی و ایدیولوژی بحران‌زا‌ی سرمایه‌داری دیگر توان رهبری بشر را نخواهد داشت، این درحالی است که در این جنگ تمدنی پیروزی از اسلام خواهد بود و این امر غیراقعی و خیال نیست چرا که تنها بدیل بشر اسلام است. در حالی که غرب و امریکا بسوی بحران و زوال روان هستند امت اسلامی در حال بیداری می‌باشد و این عامل نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ی نزدیک تمدن غرب و ایدیولوژی لیبرال - سرمایه‌داری جایگاه خود رابه صورت طبیعی به تمدن اسلام و ایدیولوژی اسلام خواهد داد، تنها ضربه‌ی آخری کافیست تا پیکر نیم‌جان امریکا با مفکوره غیر فطری‌اش دفن خاک شود و این ضربه‌ی نهایی را تنها دولت خلافت می‌تواند بر امریکا در جهان وارد کند، تا جهان از شر استکبار امریکایی و تمدن غرب رهایی یابد و نور اسلام در سرتاسر این کره‌ی خاکی پخش شود. 


   


   ارسال نظر