خروج امریکا از افغانستان و مسئولیت‌های پس از آن
09/09/2021 |

Print Print


مبارزه ۲۰ ساله در افغانستان علیه اشغال منجر به شکست ذلت‌بار ناتو و امریکا درین سرزمین گردید. در نتیجه آخرین سرباز این کاروانِ شر ساعت ۱۲ شب بتاریخ 30 آگست ۲۰۲۱ با یک دنیا حقارت افغانستان را ترک گفت. این شکست نتیجه مبارزه و قربانی‌های مادی، فکری و سیاسی تمام مردم افغانستان است و افتخار آن نیز به مردم افغانستان بر می‌گردد که در این راستا فرزندان شان را قربانی دادند.
این نصرت و پیروزی در صورتی‌که به درستی مدیریت شود، ظرفیت آن را دارد تا الگوی خوب برای سایر امت و گروه‌های اسلامی بشمار ‌رود تا علیه بقایای استعمار و حکام مزدور غرب اقدام نمایند؛ چنین پیروزی‌ها ناممکن نبوده و به یاری الله سبحانه و تعالی به آسانی می‌توانند سایر امت را از سلطه غرب و حاکمیت مفکوره‌های بحران‌آفرین شان مانند سیکولرایزم آزاد نمایند.
گروه‌های اسلامی در تاریخ مبارزات شان پس از سقوط خلافت طعم پیروزی‌های زیادی چشیده‌اند. اما دیده شده که پس از پیروزی نظامی نتوانسته اند قدرت بدست‌آمده را به شکل درست جهت دهی و به هدف خویش که همانا اقامه دولت اسلامی می‌باشد، دست یابند. عمده‌ترین مسئولیت مجاهدین امارت اسلامی پس از فتح و خاتمه اشغال این است که از تاریخ و تجارب تلخ گروه‌های گذشته جلوگیری نماید. در غیر آن، نگرفتن عبرت باعث می شود؛ از یک جهت مانند گذشته تفرقه داخلی و رقابت قدرت، مناعات قومی، انشعاب و تفرقه داخلی، تحرکات زیر خاکستر سیکولاریزم و تحرکات سایر گروه‌ها آغاز ‌گردد؛ که با استفاده از هرج و مرج بوجود آمده استخبارات کشورهای منطقه و غرب (اروپا و امریکا) در عقب این تحرکات جای گرفته ویا به عناوین مختلف دیگر دوباره داخل صحنه گردند.
چنانچه این کشورها بعد از شکست ذلت بار در کمین چنین شرایطی نشسته‌ا‌ند تا با بهره برداری از آن بتوانند آجندای شان را به صحنه عمل بیاورند. در چنین حالتی هوشیاری و دقت مجاهدین بسیار مهم است تا مبادا در دام توطئه‌های دشمن گیر بیافتند و آرمان مردم را که حاکمیت اسلام است به هدر دهند
از جانب دیگر، الله سبحانه و تعالی بغیر از تطبیق کامل نظام اسلامی که تداوم جهاد، شکستن مرزهای مصنوعی میان امت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم و عدم پزیرش ارزش‌ها و قوانین بین المللی از مظاهر آن می‌باشد، هرگز راضی نمی‌گردد. زیرا نظم کنونی بین الملل در دشمنی با مسلمانان شکل گرفته و هر گونه تنازل و قبول نمودن ارزش های این نظم دجال گونه، ما را از اسلام و ارزش های حیاتبخش آن دور می سازد.
پس مسؤلیت همه در قبال خروج این است که خروج غرب فعلا تنها در بُعد نظامی صورت گرفته ولی نفوذ ارزش‌ها و افکار غربی باقی‌ست. در این بُعد نیز یک مبارزه فراگیر و دوام‌دار ضرورت است.
در کنار این، مکلفیت اساسی رهبران سیاسی و نظامی در مقطع فعلی این است که دولتی را شکل دهند که ممثل تمام ارزش‌های اسلامی باشد. اسلام را در داخل به شکل همه‌جانبه تطبیق نموده و به سایر ملل جهان توسط دعوت و جهاد حمل نمایند. افق دیدش فراتر از مرزهای مهندسی شده‌ی استعماری باشد. اسلام را در مرزها محدود نکرده و خود شان را وابسته به حمایت‌های مالی، سیاسی و استخباراتی غرب کافر و مزدوران شان در منطقه ننمایند.
پیام اخیر ما این است که استقامت و پایبندی به ارزش‌های اسلام منجر به پیروزی جهاد و نصرت و فتح برای مجاهدین گردید. این پیروزی با قیمت بسیار گزاف و فراوان بدست آمده است و نباید با کوتاه آمدن از تطبیق اسلام در میدان سیاست به هدر برود.

یاسر مشفق


   


   ارسال نظر