موقف امیر حزب التحریر در قبال اعلام خلافت از سوی تنظیم الدوله(داعش)
09/07/2021 |

Print Print


(ترجمه)
حزب التحریر| July 04, 2014
برای تمام برادرانی‎که در مورد اعلام اقامه خلافت از سوی تنظیم الدوله خواستار تفسیر شده بودند، از تذکر نام‎های شان صرف نظر می‎کنیم، چون تعداد شان زیاد است ...
اسلام علیکم ورحمه الله و برکاته!
بدون شک من باید در وقت مناسب پاسخ را ارسال می‎داشتم، اما اینک ارسال می‎نمایم.
برادران معزز:
هر سازمان و یا حزبی که می‎خواهد خلافت را در یک منطقه اعلام کند، باید از طریقه پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی نماید. از طرفی، حزبی که خلافت را اعلام می‎کند باید تسلط کامل بر آن منطقه داشته باشد و امنیت داخلی و خارجی آن منطقه را نیز تأمین کرده بتواند و سرزمینی که در آن خلافت اعلام می‎گردد، باید توانایی و ظرفیت یک دولت را در منطقه داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در تاسیس دولت اسلامی در مدینه منوره این واقعیت را در نظر گرفت؛ سلطه و حاکمیت در دست پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و امنیت داخلی و خارجی تحت حاکمیت اسلام بود و مدینه مانند سایر دولت‎های محاط بر آن، ظرفیت و توانایی تاسیس دولت اسلامی را داشت. 
بناً گروه تنظیم الدوله، نه سلطه کامل بر خاک سوریه دارد و نه بر عراق، و نه هم توانایی تأمین امنیت داخلی و خارجی را دارا می‎باشد. از سوی دیگر، حتی اعضای این گروه که به خلیفه‎ای که بیعت کرده‎اند، هنوز شخصاً توانایی اعلام خلافت را در محضر عام، به گونه علنی را نداشته جالب این‎که واقعیت وی طوری که قبل از اعلام خلافت نامعلوم بود، حالا نیز مبهم و نامعلوم است! بناً این اقدام تنظیم الدوله، برخلاف آن‎چه پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه انجام داد، می‎باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم، اجازه داشت تا قبل از تاسیس دولت در غار ثور در خفا باشد، ولی زمانی‎که دولت اسلامی تاسیس شد، او دیگر مخفی نبود و کاملاً سرپرستی امور مردم را در دست گرفت، ارتش را رهبری کرد، منازعات را حل و فصل نمود نماینده‎ها را به کشورهای مختلف فرستاد و نماینده‎های دیگران را به حضور خویش در محضر عام به گونه علنی می‎پذیرفت. پس واقعیت پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از تاسیس دولت و بعد از آن کاملاً فرق می‎کرد. فلهذا گروه که خلافت را اعلام کرده در مطابقت با طریقه پیامبر صلی الله علیه وسلم نبوده و هیچ یک از شرایط فوق را تکمیل نکرده و این اعلام هم مانند اعلام خلافت و دولت اسلامی از سوی گروه‎های قبلی می‎باشد. چنان‎چه قبلاً هم بعضی گروه‎ها اعلام خلافت کرده بودند. اعلام خلافت از سوی گروه الدوله نیز یک نام است و بس.
این چنین گروه‎ها، با این کارشان فقط خود را خوش می‎سازند؛ اما واقعیت امر اینست که در هیچ منطقه‎ای حاکمیت کامل ندارند و مناطقی که هرگز توانایی تأمین امنیت داخلی و خارجی را ندارند؛ و نه هم شرایط تاسیس خلافت بر آن منطقه صدق می‎کند. بنابراین، آنها مانند کسانی اند که قبلا خود را خلیفه و حتی مهدی زمان خوانده بودند، بدون این‎که مولفه‎های خلافت و خلیفه شدن را در نظر بگیرند و هم‎چنین بدون در نظر داشت سلطه، امنیت و محافظت آن!
خلافت یک دولت مهم است و شریعت اسلامی طریقه تاسیس آن،‌ شیوه استنباط احکام آن در مورد حکم، سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل را نیز واضح کرده است. خلافت موضوع عادی نیست که تنها اعلام شود و نام آن در رسانه‎های چاپی، صوتی، تصویری، پایگاه‎های خبری و نشریه‎ها گرفته شود. خلافت موضوع مهم و حیاتی است که شرایط خاص خود را دارد و برای تاسیس آن موارد فوق ضروری است. مهم‎تر از همه این‎که اگر خلافت واقعی تاسیس شود، تمام جهان تکان می‎خورد و تمام کفار جهان علیه آن اعلام مخالفت می‎کنند و اگر خلافت واقعی تاسیس شود، دارای استحکامات اساسی می‎باشد و دوام می‎داشته باشد. از طرفی، خلافت توانایی تأمین امنیت داخلی و خارجی را می‎داشته باشد و توانایی تطبیق اسلام در داخل و حمل آن در خارج توسط دعوت و جهاد را می‎داشته باشد.
اعلام خلافت از سوی گروه تنظیم الدوله، فقط به یک اعلام خشک می‎ماند و بس که هرگز منجر به افزایش و کاهش واقعیت ساختار دولت نمی‎شود. از جانب دیگر، سازمانی که خلافت را اعلام کرده قبل از اعلام خلافت و بعد از اعلام آن یک گروه نظامی بوده و جز فعالیت‎های نظامی کار دیگری انجام نداده است. واقعیت این گروه نظامی مشابه به واقعیت دیگر گروه‎های مسلح می‎باشد که با رژیم‎ها و میان یکدیگر می‎جنگند و هیچ کدام آنها تسلط و حاکمیت کامل بر سوریه یا عراق و یا هر دوی آن را ندارند. آیا گروه‎های مسلح، به ویژه تنظیم الدوله در واقعیت امر توانایی تسلط یافتن بر یک منطقه مناسب را دارد که در آن شرایط تاسیس خلافت مهیا بوده و خلافت در آنجا اعلام و اسلام تطبیق گردد؟
بناً واقعیت امر از این قرار نیست، این گروه‎ها توانایی تسلط بر منطقه مناسب را ندارند. پس اگر توانایی آن را می‎داشتند و یا این‎که خلافت را طوری که شریعت گفته تاسیس می‎کردند، پس بیعت به آن نه تنها بر حزب‎التحریر فرض می‎بود؛ بلکه بر تمام مسلمانان جهان پیروی و بیعت به آن فرض می‎گردید. اگر واقعاً خلافت مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسیس می‎شد، ما آماده بودیم که از آن پیروی می‎کردیم. پس بدین اساس هر که خلافت را مطابق طریقه شرعی تاسیس کند متابعت از آن فرض می‎باشد. بناً تمام گروه‎های نظامی -به شمول داعش- نه دارای عناصر تشکیل دولت می‎باشند و نه هم در منطقه تسلط عام و تام دارند و نه هم توانایی تأمین امنیت و حفظ خلافت را دارند. بنابراین، اعلام خلافت از سوی تنظیم الدوله یک نام است و بس و واقعیت اعلام خلافت از سوی این گروه، نه تنها امر خلافت را تحقق نمی‎بخشد؛ بلکه حتی به خلافت هم‎مانند نیست.
اما آن‎چه قابل تعمق است اینست که اعلام خلافت از سوی تنظیم الدوله، می‎تواند بسیار تاثیر منفی بر مردم عادی نسبت به تصور آنها از دولت خلافت داشته باشد؛ یعنی با این اعلام، مردم دید غلط نسبت به خلافت پیدا می‎کنند. این در حالی است که مفکورۀ خلافت از قوت و قدرت خاصی برخوردار است و برای مسلمانان بسیار اهمیت بزرگ دارد. آنها با این کار شان می‎خواهند خلافت را در نظر مردم سطحی نگر، کم اهمیت و کم ارزش خلافت جلوه دهند، تا حدی که بعد ازین هر فرد روی جاده‎ها، میدان و حتی در قریه‎ها ظاهر شده خلافت را اعلام خواهد کرد. خود را خلیفه مسلمین قلمداد می‎کند، سپس از انظار مردم غایب شده و نسبت به اقدام خویش اظهار خرسندی می‎کند که کاری درستی را انجام داده است. دریغا! که آنها مفکوره مقدس خلافت را به بازیچه اطفال و دشمنان اسلام تبدیل کرده‎اند.
بناً هم‎چو اعلانات، اهمیت خلافت را کم ارزش جلوه داده و مردم نسبت به آن متنفر می‎شوند و اهمیت خلافت از قلوب مردم عادی فراموش شده و کلمه مقدس خلافت به یک کلمه‎ای بی ارزش و پوچ تبدیل می‎شود. پس این اعلانات باعث تاثیرات منفی بر روحیه مردم عادی شده و اهمیت آن را از بین می‎برد. در این وقت حساس که آمدن خلافت بسیار نزدیک شده و همه به گونه بی‎صبرانه چشم به راه آن هستند باید روی همچو اعلانات، کمی تعمق کنیم و عمیقاً آن را تحت غور و مطالعه قرار دهیم. امروز مردم شاهد پیشرفت‎های چشم‎گیر حزب‎التحریر درین خصوص هستند و این حزب مطابق طریقه پیامبر صلی الله علیه وسلم طوری که ایشان در مدینه دولت اسلامی را تاسیس کردند به پیش می‎رود و درین راستا موفقیت‎های بزرگی را به دست آورده است و عنقریب خلافت راشده ثانی تاسیس می گردد ان‎شاءالله. امروز برخورد و تفاعل درست حزب‎التحریر با امت اسلامی، سبب شده است که امت آماده تاسیس خلافت باشند و این حزب را در آغوش خود گیرند و برداشت دقیق از اسلام، اعتماد و باور و مبارزات خستگی ناپذیر اعضای آن، این حزب را به با اعتماد ترین و بزرگ‎ترین حزب در میان امت اسلامی مبدل کرده است. تعامل درست حزب‎التحریر با امت اسلامی سبب شده است تا مسلمانان مفهوم و اهمیت اخوت و برادری در اسلام را درک کنند و از مزایای آن لذت ببرند و ان‎شاءالله از تلاش‎های خستگی ناپذیر این حزب در راه تاسیس خلافت همه‎ای امت اسلامی سود می‎برند.
خلافتی که بر طریقه پیامبر صلی الله علیه وسلم تاسیس شود، تمام سرپرستی امور مسلمین را به عهده گرفته و همه‎ای مسلمانان از خیر آن مستفید می‎شوند. بناً اعلام خلافت از سوی تنظیم دوله در یک وقت بسیار حساس و مهم بوقوع پیوست تا بتواند برای مردم تصویر غلط و مبهمی نسبت به خلافت ایجاد کند و حتی گفته می‎توانیم که اذهان مردم عادی را نسبت به خلافت کاملاً مغشوش ساخته و دید درست را که مردم عادی نسبت به خلافت داشتند، داعش با این اعلامش تحریف کرد.
این مسئله باعث خطور هزارها پرسش در اذهان مردم شده است. کسانی که خلافت را اعلام کردند هیچ حاکمیت و قدرت ندارند، تا امنیت داخلی و خارجی را تأمین کنند و از خلافت حراست نمایند. ایشان فقط در فیسبوک و رسانه‎ها خلافت را اعلام کردند، نه در کدام مکان مناسب و معمول با تکمیل شرایط خلافت که این برنامه ریزی مشکوک است. از سوی دیگر، این گروه و بقیه گروه‎های نظامی بر اساس ساختار تکتل فکری تاسیس نشده اند و به آسانی نفوذ دستان پلید اشرار غربی و شرقی را به داخل شان اجازه می‎دهند. شرقی‎ها و غربی‎ها آزادانه در منطقه تحت تسلط آنها رفت و آمد می‎نمایند و برای همگی واضح است که غرب و شرق برضد اسلام و خلافت توطئه چینی می‎کنند و نقشه طرح می‎کنند. بناً این گروه تصویر درست خلافت را تحریف کرد و مبارزات و پیشروی‎های امت اسلامی درین راه را به عقب راند و حتی ایشان قادر نیستند، تا دوباره این تصویر غلط را بزدایند و دوباره تصویر درست خلافت را برای مردم پیشکش کنند. ایشان خوشحال اند که خلافت تنها در سطح یک نام بدون هیچ وزن و نیرو باقی خواهد ماند. درحالی‎که اعلام خلافت واقعی تمام کفار جهان را سراسیمه می‎کند، و آنها را به وحشت می‎اندازد؛ اما امروز با اعلام آن از سوی داعش، به یک شوخی در میان دشمنان اسلام مبدل شده است.
باوجود اعمال زیان آور شریرها، برای دشمنان اسلام در شرق و غرب و برای مزدوران آنها اعلام می‎کنیم که واقعیت خلافت که برای چندین قرن جهان را رهبری کرد، برای همگی واضح و هویدا بود و کدام موضوع نا آشنا نیست. با وجود تمام توطئه‎ها و پلان‎های شما غیر قابل تسخیر بوده و مسلماً حتمی الوقوع است.

الله سبحانه وتعالی می‎فرماید:

وَيَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [انفال: 30]
ترجمه:  آنان چاره می‎انديشيدند و نقشه می‎كشيدند (كه چگونه به تو شر و بلا برسانند) و الله (هم برای نجات تو از شر و بلای ايشان) تدبير و چاره‌سازی می‎كرد ، و الله بهترين چاره‌ساز است.

  الله قادر و متعال، حزبی را برای تاسیس خلافت رهنمایی و هدایت کرده و در این حزب، مردانی را قرار داده است که هیچ تجارت و بیع، آنها را از یاد الله سبحانه وتعالی منحرف نمی‎سازد و آنها خلافت را با قلب‎ها، گوش‎ها و چشمان خویش پذیرفته‎اند و در آغوش خود گرفته‎اند. آنها مردان قهرمان و فولادین هستند و برای تاسیس خلافت آمادگی عام و تام دارند. آنها حکم خلافت و دستور آن به شمول حکومت‎داری و اداره‎ی آن را از منابع اسلام استخراج و آماده کرده‎اند. مسلماً آمادگی آنها مشابه به آمادگی پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تاسیس خلافت است. ایشان آماده اند تا مطابق منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم خلافت را تاسیس نمایند. این مردان وفادار به خلافت ان‎شاءالله آماده هستند تا در مقابل هر نوع تحریف و تعبیر و تفسیر سوء در قبال خلافت ایستادگی و مقاومت نمایند. در مقابل توطئه‎های کفار، مزدوران آنها و پیروان آنها صخره‎های آهنین هستند و به اتکاء به قوت الله سبحانه و تعالی بهترین سیاسیون امت اسلامی هستند و به آخرین حد نبوغ سیاسی خود رسیده‎اند و به اتکاء و اعتماد به قدرت الله سبحانه وتعالی در مقابل هر نوع دسایس و پلان‎های شوم دشمنان اسلام و مسلمین مقاومت می‎کنند و پلان‎ها و دسایس کفار را به خاک یکسان می‎کنند و چنان از خود پایمردی و ایستادگی نشان می‎دهند که هرگز تاریخ فراموش نکند. الله سبحانه وتعالی در خصوص این چنین انسان‎ها می‎فرماید: 

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ [ فاطر: 43]
ترجمه: حيله‌گری‎های زشت، جز دامنگير حيله‌گران نمی‎گردد.

ای برادران و خواهران معزز! 
خلافت یک موضوع خیلی‎ها مهم و حیاتی است و بازگشت آن نیز یک موضوع عادی نمی‎باشد، تاسیس آن تنها به گزارش رسانه‎های شایعه پراکن، خلاصه نمی شود. و به اذن الله سبحانه وتعالی تاسیس خلافت زلزلۀ بزرگ را در سراسر جهان برپا خواهد کرد و تمام معادلات روابط بین‎الملل و نظم جهانی را تغییر می‎دهد و مسیر و چهره‎ای تاریخ را دگرگون می‎کند. و ان‎شاءالله عنقریب خلافت بر منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسیس می‎گردد و این مژده رسول الله علیه وسلم است و کسانی که خلافت را برپا می‎کنند به مانند آنانی خواهند بود که در ابتدا خلافت راشده را تاسیس کردند. کسانی که خلافت را تاسیس می‎کنند بهترین‎ها و مخلص‎ترین‎ها در میان امت اسلام هستند و امت اسلامی نیز آنها را از صمیم قلب دوست دارند و چشم به راه آنها هستند و ایشان نیز امت اسلامی را دوست دارند، برای امت اسلامی دعا می‎کنند و نیت نیک درباره امت اسلامی دارند، از ملاقات امت اسلامی خوشحال می‎شوند و امت اسلامی نیز از ملاقی شدن با آنها خرسند می‎شوند و هرگز از حضور آنها در میان شان ناراحت نشده و نه هم از آنها متنفر می‎شوند. این چنین است اعاده کنندگان خلافت بر منهج نبوت و همین است خصایل احیاء کنندگان خلافت راشده ثانی! الله سبحانه وتعالی قطعاً خلافت را به کسانی می‎دهد که شایسته آن باشند و از الله سبحانه وتعالی می‎خواهیم تا از زمره‎ای همین افراد باشیم و از الله سبحانه وتعالی استدعا می‎کنیم که توانایی این را برای ما اعطاء کند تا خلافت را تاسیس کنیم. 

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ [ توبه: 111]
ترجمه: پس به معامله‌ای كه كرده‌ايد شاد باشيد

مبارزان راه حق، هرگز مایوس نمی‎شوند. پس هرگز از الله سبحانه وتعالی ناامید مشوید. الله سبحانه وتعالی هرگز تلاش‌‎‎های شما را به هدر نمی‎هد، و هرگز دعای شما را مسترد نمی‎کند، و هرگز امید شما را به ناامیدی تبدیل نمی‎کند. فلهذا با ما کمک کنید! با ما یکجا شوید! بیاید انرژی خویش را با ما یکجا کنید! تا براین امر مهم فایق آیم و الله سبحانه وتعالی نیز نصرت و خیر خویش را افزایش دهد و نگذارید، تا همچو اعلانات میان تهی و کلمات خشک تلاش‎های خستگی ناپذیر شما را به عقب اندازد و سبب تأخیر تاسیس خلافت گردد. 
والسلام و علیکم و رحمت الله وبرکاته

برادر شما عطا بن خلیل ابو الرشته امیر حزب التحریر
سوم رمضان 1435هـ.ق
اول جولای 2014م


   


   ارسال نظر