Enter email addressInvalid email!

دست مظلومین حلبِ سوریه؛ به سوی الله منان بلند است!
حزب التحریر | October 16, 2016

دست مظلومین حلبِ سوریه؛ به سوی الله منان بلند است!

حملات هوايی جنگنده های روسی و سوری، در اوايل صبح روز سه شنبه نقاط مختلف "شهر حلب" را مورد هدف قرار دادند. قرار گزارش الجزيره در 4 سپتمبر 2016م يكی از اين حملات شفاخانه ای رابنام السخور هدف قرار داد كه درين حمله 7 تن بشمول دو خدمه اين شفاخانه به شهادت رسيدند. قرار خبری از خبر گزاری فرانسه در 3 سپتمبر 2016م  حملات هوايی كه بزرگترين شفاخانه را در "شهر حلب" هدف قرار داد، باعث كشته شدن 3 تن ازخدمه اين شفاخانه نیزگردید.

حلب كماكان تحت حملات شديد هوايی جنگنده های روسی و سوری قرار دارد كه حتی اين شهر را مبدل به جايی برای آزمايش اسلحه آزمایش نا شده ساخته است كه از آن جمله راكت ساكت است كه تا وقتی منفجر نشود صدای توليد نمی كند.

تكرار قتل های عام و منظره های از خرابه های خانه ها و حتی شفاخانه ها و مساجد در سوريه امری كاملاً عادی شده و پيش چشم سران محل، منطقه و جهان همه روزه جريان دارد.همه اين حملات بخاطر فريب ذهنيت عام است تا در ذهن آنها مفكوره ای تزريق شود كه گويا امريكا با روسيه در جنگ است. امريكا با فريفتن مخالفان دولت به آنها قسمی فهماند كه امريكا طرفدار آنان است و روسيه در جبههٔ مخالف می جنگد. امريكايی ها در بيانات شان همه روزه خطاب به مردم سوريه مي گفتند كه در آينده سياسی سوريه به بشار جایي نيست! حال آنكه بعد از افشا شدن رازهای پس پرده اين كشور در حلب، امريكا از مخالفين می خواهد كه اشتراك بشار را در آيندهٔ سياسی سوريه بپذيرند.

قرار گزارش روسیهٔ امروز در 1 سپتمبر 2016م جان كری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا خطاب به مخالفين به آنها گفت كه بخاطر آينده مردم سوريه مخالفين بايد در انتخاباتی سهيم شوند كه در آن سهمی برای بشار اسد نيز گماشته شده است. او گفت:«اين بهترين راه حل سياسی به بحران سوريه است.»

به نقل از خبر گزاری الجزيره در 1 سپتمبر 2016م جان كری همچنان بر خلاف فيصله اداره امريكا در باره استعفای بشار اسد در ملاقاتی گفت: «مخالفين بايد با دولت يكجا درانتخابات سهم بگيرند.»

بحران سوريه به وضاحت نقاب از روی كافران استعمارگر، نماينده گان مزدور شان و منافقين برمی دارد. اما الله سبحانه وتعالی می فرمايد.

مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُون

[بقره: 9]

ولی فريب نمی دهند مگر خود را، اما نمی دانند. 

فريب امريكا دو بخش دارد: راه حل های سیاست که به مردم عام ابراز داشت و مديريت كرد و اما هر وقتیكه امريكا عمليات نظامی خواست در چهار چوب ايتلاف بين المللی هر نوع عمليات نظامی را انجام داد.

امريكا روسيه، ايران و ديگر حاميانش را واداشت كه مخالفين را سركوب كنند، اين امر بيانگر حمايت امريكا از رژيم است و هر انسان آگاه به اين امر واقف است كه امريكا از وقت به قدرت رسيدن ديكتاتوران سرزمين شام؛ چون حافظ اسد و پسرش بشار اسد به اين سرزمين مسلط بوده است.

رژيم خونخوار اسد توسط امريكا پايه گذاری شد و دهه هاست که امريكا توسط اين رژيم منافع خود و يهودی ها را در منطقه بدست می آورد. در نتيجهٔ كارهای اين رژيم، بلندی های جولان از دست مسلمانان رفت كه حالا در آن يهودی ها در امنيت و صلح زنده گی مي كنند. بعد از مرگ حافظ اسد پسر خونخوارش (بشار اسد) توسط وزير خارجه آن وقت امريكا مديلين البرايت به قدرت گماشته شد. او يك روز بعد از مرگ پدر بشار اسد به سوريه رفته و بعد از ادای تسليت با وی جلسه پنهانی گرفت. تلويزيون سوريه بشار و البرايت را در حالی نشان داد كه از يك اتاق مخصوص در حال گفتگو بيرون می شدند.

قرار گزارشی از خبر گزاری(Albanyan.ae.agencies)،البرايت بعد ازين ملاقات به اين خبرگزاری گفته بود كه بعد ازين ملاقات من بهبودی در پروسه صلح در خاور ميانه را حس كردم.

بعد از به قدرت رسيدن بشار اسد، او نيز همانند پدرش به حفظ منافع امريكا و يهودی ها در منطقه پرداخت. اين خيانت ها به جايی رسيد كه ديگر مردم توان تحملش را نداشتند كه بلآخره دست به قيام زدند تا حقوق حقه شان را از حكومت طلب كنند، اما بشار اسد حتی به كودكان، زنان و مستضعفين رحم نكرد و آنها را با قتل عام، ويرانی و اعمال ناشايست ديگر سركوب كرد.

وقتی بشار اسد در اين امر ناكام شد امريكا با قوت خود و ايران و مليشه های ديگرش وارد ميدان معركه شد و وقتی اين ها نيز همه در سركوب انقلاب سوريه ناكام شدند، امريكا روسيه را وارد اين معركه كرد كه روسيه با شديدترين وحشت از طريق قرارگاه هايش در زمين، راکت هايش از طريق هوا و حتی از طريق بحر وارد اين جنگ گردید.

با این همه امريكا قسمی وانمود می كند كه امريكا در جبهه مخالفين است و روسيه طرفدار رژيم و اينكه اين دو كشور باهم در معركه اند! در حالی كه طياره های امريكايی و روسی به هماهنگی تمام بالای آسمان سوريه فعاليت كرده و بمباران می كنند.

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ

[منافقون:4]

آنها دشمنان شما هستندپس از آنها بر حذر باشيد الله آنها را بخاطر گمراهی شان هلاك كند. 

در 12 سپتمبر 2016م موافقت نامه آتش بس پس ازينكه «شهر حلب» توسط بشار اسد به همكاری عام و تام امريكا محاصره شد، صورت گرفت و پيشنهاد شد. اين محاصره شهر حلب كه توسط رژيم بشاردر 26 جولای 2016م صورت گرفته بود در اوايل ماه اگست 2016م توسط مجاهدين در هم شكست. امريكا كه در جريان اين محاصره نفع خود را در آتش بس می ديد از تمام قوت خود از طريق روسيه و ايران استفاده كرد تا اين حد كه تركيه را مجبور به عقب نشينی عساكرش از قرارگاه های در حلب به قرارگاه جرابلس كرد كه اين امر باعث تضعيف قرارگاه حلب شد.

قرار گزارشی از خبر نگاری العربی الجديد در 4 سپتمبر 2016م اين فعاليت ها باعث شد كه رژيم در 4 سپتمبر 2016م به محاصره دوباره اين شهر دست بزند كه درين محاصره مناطق تحت كنترول انقلابيون دوباره محاصره شدند و حالت به مثابه 6 ماه پيش تبديل شد.

امريكا و روسيه فكر می كردند كه كه با آوردن اين حالات فجيع بالای مجاهدين می توانند مجاهدين سوريه را مجبور به قبول آتش بس با رژيم خونخوار بشار نماید، اما وقتی ازين امر نااميد شدند به وحشت و بربريت بيش تر ازپيش دست زدند. امريكا كه قبلاً بخاطر فريفتن انقلابيون لفظاً از روسيه می خواست تا از نرمش كاربگيرد، بعد از رد اين آتش بس توسط مجاهدين سوريه، امريكا روسيه را كاملاً به حال خودش رها كرد. اين كار امريكا بخاطر روزهای آخر اداره باراك اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا است. اداره اوباما كه در جنوری 2016م به اتمام می رسد، خواست تا درآخرين روزهای خود كاری كند كه توجه عام را بخود جلب نماید. امريكا با اين كارش از حد اقل كاری كه بخاطر فهماندن به مجاهدين كه در جبهه شان امريكا نيز قرار دارد دست كشيد و به صحنه سازی تنش بين امريكا و روسيه، امريكا اين كشور را بحال خودش رها كرد تا به جرايمش در سوريه ادامه دهد؛ اما اين کارش پنهان نماند.

بعد ازينكه در 19 سپتمبر 2016م ختم اين آتش بس و به تعليق در آمدن مذاكرات با روسيه اعلام شد، جوش ايرنست سخنگوی كاخ سفيد درين باره چنين اظهار نظركرد. «كاسه صبرامريكا از كارهای روسيه لبريز شده و ديگر موضوع بحثی بين امريكا و روسيه در مسئله سوريه وجود ندارد و حالت فعلی رقت بار است.»(منبع: خبر گزاری؛ Middle East Online  3سپتمبر 2016)

بعد از گفتگوی زياد ميان امريكا و روسيه و به آخر رسيدن مهلت آتش بس امريكا و روسيه هر دو به اين اقرار كردند كه آنها با هماهنگی كامل باهم كار می كنند.

كربی سخنگوی ديگری از قصر سفيد گفت كه قشون روسی و امريكائی با برقرار كردن ارتباطات مخابراتی با همديگر از هرج و مرج در راه مبارزه با تروريزم جلوگيری خواهندكرد. (منبع: خبر گزاری؛ Middle East Online در 3 اكتوبر 2016)

 او همچنان افزود كه ما در سوريه كماكان جلو همه دشمنی ها را بين يكديگر هم خواهيم گرفت، به شمول پياده سازی عساكر سوری و روسی در نقاط معين.(منبع: خبر گزاری؛AFPArabicدر 4اكتوبر 2016)

در همين حال جان كری وزیر خارجه امریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با يكديگر ملاقات های دوستانه ای دارند حتی اينكه لاوروف اظهار داشت كه ما در كوشش از بين بردن تمام موانع سر راه هستيم كه ما و امريكا را از تطبيق آن چيزی كه بالايش توافق كرديم، باز دارد. او گفت:«من با همتای امريكايی ام همه روزه در تماس ام و در طول يك روز در شنبه گذشته با هم سه تماس تيلفونی داشتيم.»(منبع: از خبرگزاری؛  Russia Todayدر 3 اكتوبر 2016)

اين همه می رساند كه آنها فقط باهم تغيير رول داده و نقشه امريكا را به پيش می برند كه همانا تشديد حملات وحشيانه و سركوب مردم سوريه تا زمانی كه به راه حل امريكا زانو زنند ،اينكه مخالفين در حكومت واحد ملی سهيم شوند كه در آن رژيم بشار نيز سهيم است و منافع امريكا را پياده کنند و اينكه اين همه جنایت به دست فراموشی سپرده شود.

جنگ بزرگی در سوريه جريان دارد، قتل عام امری تكراری است، خانه ها و شفاخانه ها ويران می شوند، تعداد شهدا و زخمی ها به اندازه ای است كه حتی شمارش آنها مشكل شده است، همه جا بوی جسدهای انسان است و حالا در "حلب" بيشتر از بوی جسدهای مرده بوی جسدهای سوخته به مشام می رسد!

اين همه پيش چشمان رهبران كشورهای اسلامی در همسايه گی سوريه و در دور دست ها صورت می گيرد.  لشكرهای آنها همه متوقف اند و تنها وقتی به حركت در می آيند كه منافع وبقای اين خائنين در خطر باشد. اينها كسانی اند كه از الله سبحانه وتعالی، رسولش صلی الله علیه وسلم و مومنين شرمی ندارند. اين رژيم ها قسمی رفتار می كنند كه گويا رژيم های ديگر اسلامی نگهبان مسلمانان سوريه اند و قشون خود را از جاهای خيلی مهم به جاهايی می فرستتد كه ضرورت چندانی به آنها نيست؛ مثل: رژيم تركيه كه وقتی تنش در "حلب" تشديد يافت قشون خود را ازقرارگاه های حلب به قرارگاه جرابلس انتقال داد كه اين كار تركيه باعث شد رژيم بشار اين شهر را در 4 سپتمبر 2016م دوباره محاصره كند.

قشون تركی در شمال سوريه به جنگ پرداخته كه اينكار آنها باعث تضعيف جبهه حلب شده اما اگر شعور سياسی داشته باشند خواهند فهميد كه سقوط حلب باعث سقوط شمال سوريه وآزاد شدن حلب باعث آزادی همه شمال سوريه خواهد شد. اما ارتش تركيه مطابق پلان امريكا بالای مردم سوريه فشار می آورد كه با بشار اسد حكومت اشتراكی تشكيل داده و خون شهدای گذشتهٔ خود را فراموش كنند.

اين فعاليت های رژيم تركيه است، در حالی كه اين رژيم در باره رژيم بشار اسد گفته بود که اين رژيم ظالم و غدار است و تركيه نخواهد گذاشت كه همای دوم اتفاق افتد در حالی كه همای سوم و حتی چهارم نيز اتفاق افتاد.

تركيه در باره منطقه ای در "حلب" كه در آن سليمان شاه دفن است گفته بود كه اين منطقه خط سرخ تركيه است و بخشی از خاك تركيه در خارج در 8 قرن اخير است و اينكه تركيه به مجرد حمله بر اين منطقه وارد معركه خواهد شد.

خبرگزاری سبا در تركيه دراين مورد با خط سرخ نوشته بود كه اين زيارت يكی از حساس ترين موضوع ها برای تركيه است. (منبع: خبر گزاری العربيه در 8 اكتوبر 2012)

انقره با راه اندازی عمليلات استخبارتی در سوريه بقايای جسد سليمان شاه جد موسس خلافت عثمانی(عثمان بن ارتغرل) را از حلب موفقانه انتقال داد تا ضرورت به آمدن به حلب نشود و دفاع ازين شهر نشود. تركيه در 24 فبروری 2012م بقايای جسد را از كاراكوزاك حلب به زيارتی در داخل خاكخود در ولايت سن ليورفا انتقال داد.

راه اندازی ارتش تركيه صرفاً بخاطر باز كردن جبهه های ديگر و تضعيف جبهه "حلب" است. در حالی كه ارتش تركيه ارتش بسيار قوی است و توانايی حل بحران سوريه را دارد و اين ارتش می تواند رژيم ظالم بشار را سقوط داده و زنده گی مرفه را به سوريه برگرداند، جايی كه در گذشته كاشانه اسلام بود. اين موضوع از گفته های سياسيون نيز برمی آيد كه از آن جمله لورد ديويد اوين وزير خارجه انگلستان در باره تركيه گفت كه اين كشور با داشتن موقف خوب نظامی و سياسی می تواند باعث موازنه خوب قدرت در سوريه باشد و با راه اندازی ارتش خود منحيث عمل بشر دوستانه از راه زمين و هوا می تواند محاصره شهر حلب را شكسته و اين شهر را نجات دهد. (منبع: سايت خبرگزاری الوتن در3اكتوبر 2016)اما رژيم تركيه كه خود در غلامی امريكا بسر می برد مردم بی گناه شام را در چنگال ظلم بشار تنها گذاشته و می خواهد مردم را مجبور به اشتراك در حكوت اشتراكی كند كه در آن بشارنيز شريك است كه اين حكومت بعد از تشكيل به حفظ منافع امريكا خواهد پرداخت.

رژيم اردن نيز ازين امر مستثنی نيست. اين رژيم نيز ارتش خود را ايستاده نگهداشته و بمباردمان داراب را همه روزه می بيند و می شنود و بجز در وقت ضرورت دفاع از خود حركتی نمی كند. اگر اين رژيم، فرامرزی و بغير از دفاع از خود كاری ديگری می كرد بايد ارتش اش را وارد معركه سوريه می نمود نه بخاطر دفاع از سوری های در چنگ ظلم در داخل سوريه بل حد اقل بخاطر دفاع از الركبان (سوری هايی كه در هم مرزی اين كشور زنده گی می كنند و بالای شان همه روزه ظلم جريان دارد). اينها جماعتی ده ها هزاری از سوری ها اند كه درمرز سوريه با لبنان زنده گی می كنند كه می خواستند در پادشاهی اردن پناهنده شوند، اما حكومت اردن از ترس تروريزم به آنها پناه نداد.

قرار گزارشی از سايت خبری.ae2 4 اكتوبر 2016م حالت سوری های مقيم در منطقه الركبان بعد ازينكه اين منطقه، منطقه بسته نظامی اعلام شد، روبه بدتر شدن است.

اينست اعمال رژيم های مزدور سرزمين های اسلامی تحت مزدوری كافران استعمارگر، بجای كمك به مسلمانان در مقابل آنها توطئه پراگنی می كنند و حتی در مسائلی كه بايد حالت بی طرفی را ميان ظالم و مظلوم اختيار کنند، دست به توطئه می زنند. اين امر كاملاً از تركيه و اردن ديده می شود.

ديگر كشورهای منطقه از جمله عراق و لبنان نیز از نگهبانان ايران در منطقه اند كه با همسويی با ديگر احزاب و مليشه های ايرانی در منطقه وارد سوريه شده و دست به قتل عام زده و از ظالمان در سوريه حمايت می كنند.

كشورهای ديگر در منطقه نيز به سوريه مضر اند. از آن جمله رژيم عربستان سعودی است كه اين رژيم را امريكا با مصروف ساختن در جنگ يمن از كمك به مسلمانان سوريه بازداشت. در حالی كه اين كشور می توانست از راه اردن به داد مردم سوريه برسد اما چطور اين كار را كند در حالی كه اين رژيم نيز همانند ديگران مزدور امريكاست.

اگر کشورهای همسرحد با سوريه و ديگر کشورهای منطقوی به كتاب الله سبحانه وتعالی و سنت رسولش صلی الله علیه وسلم پابند می بودند، ضرورت به پنج سال نبود اين ها می توانستند حتی در 5 ماه مردم سوريه را از ظالم شام رهانيده و به رفاه برسانند اما اين كار را نكردند. حکومت های منطقوی می توانستند با قطع روابط با امريكا، روسيه و ايران اندك كمكی به مردم مظلوم سوريه كنند كه اين كارشان كافرهای استعمارگر را نيز تكانی می داد اما اين كار را نكردند.

اتحاديه عرب بجای راه اندازی ارتش های شان در نشست های شان مسئله "حلب" را فقط بحث می كنند و خواهان مداخله جامعه بين المللی درين شهر اند. اتحاديه عرب راه حل را برای پيشرفت در شهر حلب مستلزم موقف های كشورهای عرب در منطقه، جامعه بين المللی و شورای امنيت سازمان ملل دانست. محمود عفيفی سخنگوی اتحاديه عرب در بيانيه ای گفت كه بخاطر توقف خونريزی ها در حلب همكاری جامعه بين المللی حتمی است. (منبع:Sky News Arabia2 اکتوبر 2016)

اتحاديه عرب بجای راه اندازی ارتش های شان به نجات شهر حلب از جامعه بين المللی می خواهد تا جلو خونريزی ها را در حلب بگيرد و  از آنها خواهان موقف محكم است!

مجموعهٔ ديگر در جهان اسلام كنفرانس اسلامی است. از كاركردهای اين كنفرانس قسمی بر می آيد كه اين كنفرانس هيچ عجله ای برای مداخله در سوريه ندارد و اعضای اش را در شنبه بعدی فراخوانده است. اين كنفرانس می خواهد اوضاع شهر "حلب" را مطالعه كند كه اين مطالعه تيوريك هيچ نوع كمكی به اهالی حلب ندارد. سازمان همكاری های اسلامی از اعضای اش خواست تا در نشست كميته اجرايی شنبهٔ بعد در جده بخاطر مطالعه حالت بد اهالی حلب اشتراك كنند.(منبع: خبرگزاری Quds Press 4 اكتوبر 2016)

اينست اعمال سياسيون اسلامی تحت كاركردهای استعمار كه حتی حسی كه در آنها توليد شرم كند را از بين برده است. اولين افت انسان ضعف معنوی اش است كه بعداً به ضعف احساسات می انجامد و اگر کاملاً حس شرم در انسان مرد، ديگر آن انسان جز پاره ای گوشت بالای استخوان نيست كه درين حال اين شخص از هيچ زاويه ای ارزشی ندارد.چنان که الله سبحانه وتعالی می فرماید:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

[اعراف: 179]

[چرا كه]دلهايى دارند كه با آن[حقايق را] دريافت نمى كنند و چشمانى دارند كه با آنها نمى ‏بينند و گوشهايى دارند كه با آنها نمى ‏شنوند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه‏ ترند[آرى] آنها همان غافل ‏ماندگانند.

يگانه راه نجات امت اسلام همانا حركت جوانان مخلصش در ارتش ها با مفكوره اسلامی جهاد است كه با اخلاص و صداقت به الله سبحانه وتعالی و رسولش صلی الله عليه وسلم به حركت در آيند. جوانان با احساس مسلمان كه باديدن خون مسلمان به ناحق ريخته شده، توهين مقدسات، ويرانه های مساجد با منبر منارهای ويران، شفاخانه های از هم دريده ومخروبه های خانه ها خون در رگ های شان بجوش آمده و مبدل به ساد و اوسايد، اسد و خالد، عقبه و طارق، معتصم و صلاح الدين، سليمان قانونی و عبدالحميد و ديگر قهرمانان تاريخ اسلام شوند. آنها به نعرهٔ جهاد ثابت قدم خواهند ماند و تكبير شان معظم خواهد بود و آنجاست كه كافرهای استعمارگر و مزدوران شان در سرزمين های اسلامی قوت ارتش اسلام را در مقابل ظالمان و تجاوزگران حس خواهند كرد و اينها با بادارانشان ازين سرزمين فرار خواهند نمود. آن طور که الله متعال می فرماید:

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

[انفال:57]

پس اگر در جنگ بر آنان دست‏ يافتى با[عقوبت] آنان كسانى را كه در پى ايشانند تارومار كن باشد كه عبرت گيرند.

تنها اميد امت به الله سبحانه و تعالی و عساكر مخلصش است.

ای ارتش های مسلمان، ای عساكر مسلمان، ای گروه های اسلامی و همه آنهايی كه در قدرت هستيد!"حلب" به كمك شما صدا می زند و سر از قتل عام ها بلند نموده به الله سبحانه وتعالی دعامی كند كه عساكر عراق به كمكش رسيده و خود را به جلال سابق شان برسانند و از الله سبحانه وتعالی می خواهند تا لعنت كند رهبران مزدور جهان اسلام را ازينكه مانع حركت عساكر شان برای كمك مردم حلب در سرزمين مبارك شام می شود.

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

[انفال:72]

و اگر در[كار] دين از شما يارى جويند يارى آنان بر شما[واجب] است.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[توبه:41]

سبكبار و گرانبار بسيج‏شويد و با مال و جانتان در راه الله جهاد كنيد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است.

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا  وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

[احزاب: 66]

روزى كه چهره ‏هايشان را در آتش زيرورو مى كنند مى‏ گويند اى كاش ما الله را فرمان مى ‏برديم و پيامبر را اطاعت میکرديم. و مى‏ گويند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند.

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[توبه:39]

اگر بسيج نشويد[الله] شما را به عذابى دردناك عذاب مى ‏كند و گروهى ديگر به جاى شما مى ‏آورد و به او زيانى نخواهيد رسانيد و الله بر هر چيزى تواناست.

اي ارتش های مسلمان و ای مردمان قدرتمند!"حلب" همانا ايستاده خواهد ماند و بغير از الله سبحانه وتعالی به هيچ احدی سر خم نخواهد كرد و اگر شما به كمكش نياييد اين شهر توسط ديگر مسلمانان به اذن الله سبحانه وتعالی بغير از شما رها خواهد شد.

حزب التحریر

4 محرم 1438هـ.ق

5اكتوبر 2016م

مترجم: احسان امین


PDF Print Email
Views [ 1605 ]
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
بلاخره په سوریه کې د امریکا له مزدورو څېرو (اردوغان، روحاني او پوتین) پرده لرې شوه!
اردوغان: اردوغان د انقلاب له پیله تر اوسه د شام له خلکو او انقلابیونو سره دوکه کوي؛ نوموړي د فرات ډال په نوم عملیاتو کې ډېر انقلابیون د خپل دغه «ډال» له مخې لرې کړل چې د حلب د سقوط او بشار ته یې د تسل...
و سر انجام نقاب از چهرۀ وکلای امریکا(اردغان، روحانی و پوتین) در سوریه برداشته شد
اردوغان: اردوغان از همان ابتدای انقلاب تا کنون پیوسته با مردم شام و انقلابیون آن دغلبازی و نیرنگکاری میکند؛ چنانچه با به راهاندازی عملیاتی زیر نام سپر فرات، بسیاری از انقلابیون را سرگرم این "سپر" خویش...
نگذارید تا بار دیگر توسط دموکراسی گزیده شویم؛ بیایید خلافت اسلامی را به طریقۀ‌ رسول الله صلی الله علیه وسلم تأسیس کنیم تا سرانجام پاکستان به موفقیت برسد
ای مسلمانان پاکستان! چرا ما باید دوباره توسط دموکراسی گزیده شویم، در حالی‌که این دموکراسی است که به دشمنان ما اجازه می‌دهد تا از منابع ما علیه خودمان قوت بگیرند؟ دموکراسی به رهبران سیاسی و نظامی ما اج...
د پاکستان حکومت اقتصاد زيانمن کړ، پر وارداتو يې متکي او د فقر کچه يې زیاته کړه
د ۲۰۱۸م د مارچ پر ۵ مه، د نړيوال وجهي صندوق اجرايوي بورډ له پاکستان سره د پروګرام ارزونې وروستی بحث پای ته ورسوه. دغه ښکېلاکګر مالي بنسټ وایي: «د لوړ مالیاتي نظام ترڅنګ، د وارداتو زیاتوالی د بودیجې د ...

موضوعات جدید ...

سفر محمد بن سلمان به انگلیس، امریکا و فرانسه سفر محمد بن سلمان به انگل...
ترامپ در اقدامی اهانت آمیز تصاویری را از سلاح‌ها و مهماتی‌که قرار است، سعودی به زودی ...
با سقوط خلافت، نیروهای مسلح مسلمان به جا...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

د خلافت په نشت کې به د سريلانکا مسلمانان تل د بودايي تندلارو له تاوتريخوالي څخه په وېره کې وي
د خلافت په نشت کې به د سر...
د مارچ پر ۶ مه، د سريلانکا حکومت په ټول هيواد کې د بودايي تندلارو له لوري د کنډي (Ka...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...
د سعودي عربستان لخوا د اټومي وسلو هڅې د ...
سعودي مېرمنې د ريښتینې آزادۍ لپاره راشده...