Enter email addressInvalid email!

در پس پرده ی ادعای تصرف دوباره ی موصل چه می گذرد؟
حزب التحریر | November 21, 2016

در پس پرده ی ادعای تصرف دوباره ی موصل چه می گذرد؟

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

در 17 اکتوبر 2016م اعلام مبارزه برای واپس گیری موصل آغاز شد، هدف ازین حرف ها چیست؟ از بیانات گذشته ی سران امریكایی که توقع داشتند جنگ موصل بعد از چند سال صورت گیرد چه برداشتی می شود؟ آیا اگر داعش در موصل شكست بخورد پایان كار داعش خواهد بود؟ چرا بین حكومت عراق و رژیم تركیه جر و بحث جریان داشت و چرا تركیه به اشتراك درین جنگ علاقمندی دارد؟ 

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

اگر در مسئله ی عراق تمركز شود به این نتیجه می رسیم كه این قسمتی از سلسله قسمت های است كه عراق را از هم پاشیده و منطقه ای به سنی ها و منطقه ای برای شیعیان تشكیل دهند. این در حالیست كه رژیم كُرد روز به روز در صحنه قوی تر می شود. این سیاست امریكا از امروز و یا از زمان اشغال عراق شروع نشده؛ بلکه از زمانی كه امریكا در 1991م در شمال عراق مناطقی را تحت تصرف گرفت و اجازه ی پرواز در آن ها را به هیچ كس نمی داد شروع شد.

هنگامی كه امریكا عراق را در 2003م اشغال كرد، رژیمی كه در عراق  پایه گذاری شد، رژیمی بود كه توسط بریمر-نماینده رئیس جمهور امریکا در 2003م برای عراق و هم چنان رئیس حکومت ائتلاف موقت در این کشور- برای حكومت عراق گماشته شد و این رژیم جز رژیم فرقه ای بر اساس تعصبات دینی نبود. 

بریمر در ماه جولای مجتمع نمادین شورای حكومتی عراق و در اگست 2016م كمیته 26 نفری، آماده نمودن قانون اساسی را پایه گذاری کرد. این كمیته، عراق را حكومت فدرال اعلام كرد و مناطق مجزا مثل منطقه كردستان را بنا نهاد و در 31 جنوری 2005م انتخاباتی بخاطر قانونی ساختن پروسه ی قانون اساسی برگزار كرد. با وجود میتودهای لجام گسیخته ی كه حتی در آن خشونت نیز جا داشت تنها 58 درصد از اشتراك كننده گان به پای صندوق های رأی رفتند كه همین کار به قانون اساسی رنگ قانونی داد.

بعضی از ماده های قانون اساسی قرار ذیل اند:

ماده 1: قانون اساسی عراق در سال 2005م چنین بیان می دارد: «جمهوری عراق یك دولت فدرال است.»

ماده 116: «سیستم فدرال جمهوری عراق مشمول پایتخت غیر مركزی، مناطق، ولایات و واحد های اداری محلی است.»

ماده 117: «قانون اساسی از صلاحیت های اجرایی منطقه كردستان حمایت كرده و قدرت های فدرال را در منطقه به رسمیت می شناسد.»

با نگاه به سردمداران مناطق فدرال، فروپاشی عراق در آینده ی نزدیك قابل پیش بینی است که این امر در ماده 119 بخوبی اشاره شده است كه: مناطق جدید فدرال در عراق معرفی خواهند شد. بناً امریكا تخم های فروپاشی عراق را با این كار مشكوك و این قانون اساسی كه از قانون اساسی قبلی عراق خیلی بدتر است، كاشته است.

امریكا بعد از كامیابی در قبول این قانون اساسی كه ریشه ی فروپاشی عراق است احساس غرور كرده و مزدوران خود را در رأس این اداره ها گماشت كه اولویت كاری شان ساختن فضا به قبولی این قانون اساسی بود؛ اما در این امر ناكام ماند. مناطقی كه بنام شیعه و سنی از هم جدا شده بودند، حتی تحت نام مناطق مختلف جدا نشدند و این نام مناطق شیعه و سنی حتی در اذهان مردم عراق جای نداشته و عجیب بودند.

امریكا بخاطر پیاده سازی میتودهای خود دست به فضاسازی های زد و برای این كار، نوری المالكی را در 20 می 2006م بحیث نخست وزیر گماشت؛ كسی كه قلبش از نفرت اسلام و مسلمانان پر بود. نخستین اولویت كاری كه برای المالكی داده شد، كشت فتنه بین سنی ها و شیعیان بود كه باعث بدتر شدن اوضاع شده و آن ها را از یكدیگر دور نمود. المالكی در مزدوری به امریكا و دامن زدن به مسائل فرقه ای خیلی موفق بود و با تحریك احساسات دیگران مناطق را برای تجزیه آماده كرد. المالكی به اندازه ای بین كردها و سنی ها تفرقه افگنی كرد كه حتی بعضی از مردم عراق خواهان تجزیه عراق شدند.

المالكی هدفی كه برایش از طرف امریكا گماشته شده بود-كه همانا فضاسازی و تشكیل دشمنی ها و تقسیم مناطق بود- موفق شد، به همین خاطر امریكا دوره ی قدرت او را تمدید كرد. دوره ی المالكی دوره سیاهی بود و اگرچه امریكا تا سپتمبر 2011م تنها به شكل نظامی تظاهر وجود می كرد؛ اما در كنترول عام و تام سیاسی و امنیتی بود. المالكی با جهل و ظلم متمایزش درخت فتنه را در عراق كاشته و بارور ساخت و هر باری كه شعله ی فتنه در عراق خاموش شد المالكی دوباره روشن نمود.

در دوره ی حكمروایی المالكی نفاق های فرقه ای در عراق ریشه گرفته و منجر به تشكیل ملیشه های مسلح شیعه درین كشور شد. امریكا به مهره ی اصلی اش-المالكی برای ایجاد خلا میان مسلمانان- دست یافته بود. او با نفرت، زیركی، ظلم و كنترول در متلاشی كردن مسلمانان از همدیگر كوشش كرد. اگر مردم خواهان عدالت و حقوق حقه شان شدند او با ظلم آن ها را سركوب كرد، قسمی كه در 2012م تظاهرات صلح آمیز مردم مناطق سنی نشین را كه بخاطر عدالت خواهی، رهایی زنان از بند و توقف حملات شبانه بود، به بهانه ی ارتباط با تروریزم و سرنگون كردن دولت، سر كوب كرد و با این كار خواست تا خواست مردم را برای دولت فدرال با تشكیلات اداری مجزا ازدیاد بخشد. المالكی این كارها را بدون اجازه و رضایت امریكا نكرده است.

بر علاوه، حتی قبل از تظاهرات صلح آمیز در انبار بعضی از گروه های شیعه خواهان تشكیل منطقه ی جدا برای شیعیان در امتداد مرزهای كردستان شدند. در عین حال، كشورهای منطقه نیز خواهان فرقه های جدا برای این گروه ها شدند. همه ی این کاركردها برای پیاده سازی سیاست های امریكا است كه یك عراق متحد را نمی خواهد و خواهان گروه هایی است كه به سر همدیگر زده و مناطق مجزای خود را بخواهند كه درین كار خود كامیاب بوده و حتی این جدا خواهی را به رأی عام مردم تبدیل كرده است.

در این حال، نمایش كاركردهای داعش در عراق ریشه گرفت و امریكا ازین استفاده ی اعظمی كرد؛ چون: به زعم امریكا اگر داعش درین مناطق قوت گیرد فرصت خیلی خوبی است كه سنی ها و شیعه ها بین هم بیفتند. درین وقت با المالكی دستور داده شد كه ارتشش را بدون اسلحه و پول هایش در بانك ها از موصل بیرون آورد. سقوط موصل بدست داعش در 2014م اعلان شد؛ اما گزارشات گوناگون می رساند که ارتش عراق این شهر را بدون كدام جنگ به داعش تسلیم كرده و حتی اسلحه، سخت افزارها، لباس و پول های شان را در موصل رها كرده و عساكر عراقی با وجود زیادت در تعداد و تجهیزات پا به فرار گذاشتند.

در این حال، همگی به تفكر درین باره افتادند كه چرا باید ارتش عراق این شهر را این گونه بدست داعش واگذار كند؟ این شایعه تا حدی قوی شد كه المالكی قبول كرد که این همه یك نقشه بود. (منبع: صفحه فیسبوك المالكی ، 18 اگست 2016م) اگرچه المالكی خواست تا درین مورد حاشیه روی كند؛ اما بخاطری که او نخست وزیر، قومندان اعلی قوای مصلح و مسئول جنگ ها بود. این كار ارتش عراق یك بار دیگر در شهر رمادی نیز تكرار شد. عقب نشینی نیروهای طلایی از رمادی بدون مقاومت، خواست ها بخاطر مسئول شمردن المالكی به این اعمالش اوج گرفت؛ اما دوباره خاموش شد و قضیه بسته نگهداشته شد.

درین جا امریكا نیز نیاز مبرم برای بسته نگهداشتن این مسئله را احساس كرد، بخاطری كه تصمیم گیرنده ی اصلی در عقب نشینی ارتش عراق ازین مناطق، امریكا بود. امریكا با این كار می خواست جای پای برای داعش بسازد كه با این كار می توانست به تفرقه اندازی میان مسلمانان شیعه و سنی در عراق كامیاب شده و به هدف اصلی اش كه همانا تقاضا برای یك عراق فدرال است، برسد. همین دلیل بود كه امریكا به ارتش عراق دستور عقب نشینی داد تا داعش بتواند به آسانی داخل شود. نه تنها این، امریکا از بمباردمان داعش در موصل نیز خودداری كرد. چنان چه اوباما در 13 جون 2014م گفت: «ما در جنگ با داعش بدون پلان نظامی كه توسط عراقیان به ما داده شود، داخل نمی شویم.»

 این در حالیست كه بین امریكا و عراق توافق نامه ی امنیتی امضا شده و دولت عراق خواهان بمباردمان داعش از طرف امریكا شد؛ اما امریكا دست به هیچ اقدامی نزد. این بیانات حتی توسط زبری وزیر خارجه عراق در جده نیز صورت گرفت.

این بیانات توسط جنرال دمپسی رئیس رؤسای نظامی امریكا در كنفرانسی تأیید شد، خود می رساند كه امریكا هیچ عجله ای برای مداخله در موضوع نداشت و مداخله اش را تا وقتی به تعویق انداخت كه زمینه ی تطبیق پلان های منطقوی اش در عراق مساعد شد. وقت تطبیق پلان منطقوی امریكا در عراق كه همانا عراق فدرال با مناطق جداگانه با سنی ها و شیعیان است، با تشدید این مفكوره در ذهن مردم آغاز شد؛ قسمی كه در كردستان عراق، امریكا امر جنگ با داعش را داد و داعش را از آن جا بیرون راند.

ما این جا با اخباری می پردازیم كه توسط ویب سایت عراق امروز در 6 دسمبر 2016م اعلام شد: «راه حل برای عراق یك عراق فدرال است، عراقی كه در آن سه منطقه جداگانه با صلاحیت های فدرالی به رسمیت شناخته خواهند شد، این یگانه راه حل برای مشكل داعش در عراق است و این راه حلی برای از بین بردن تمام قدرت های دومی در بغداد بخصوص ملیشه های شیعه كه توسط ایران رهبری می شوند نیز است.»

خبر نامه هم چنان اظهار داشت كه: «واشنگتن قصد محافظت از عراق را با حمایت شورای امنیت سازمان ملل دارد. بناً امریكا با استفاده از المالكی بین شیعه ها و سنی ها به تفرقه افگنی شروع كرده و خواست که عراق را پارچه پارچه كرده و از آن مناطق مختلف با صلاحیت های فدرالی بسازد كه ارتباط خیلی ضعیف با مركز دشته باشند که همین ارتباط ضیف نیز در ادامه شكسته و از بین خواهد رفت. امریكا هم چنان از مفكوره ی داعش در باره شیعه ها و اعلام خلافت آن ها نیز استفاده كرده و با اجازه دادن این گروه در موصل خلا و دشمنی میان این دو گروه را افزایش داد.

امریكا هر عمل وحشیانه ی داعش را؛ از قبیل: قتل، آتش سوزی و آواره شدن افراد بی گناه را به خلافت ارتباط می داد؛ اما الله سبحانه وتعالی این اعمال شان را عقیم ساخت و مردم فهمیدند كه خلافت عراق جز خرافاتی بیش نیست و خلافتی كه الله سبحانه وتعالی فرض گردانیده و مژده رسول اكرم صل الله علیه وسلم است، خلافتی خواهد بود كه بخاطر عدل و حقانیتش مردم به آن جا مهاجرت خواهند نمود و این خلافت فقط خوبی و عدل را برای باشنده گان اش و جهانیان خواهد آورد.

هدف تركیه ی سنی در شمال عراق همان هدف ایران شیعه درین كشور است كه تركیه بخاطر قوت سنی ها و ایران بخاطر قدرت شیعیان در عراق می رزمند كه این خودش برای جدایی خواهی این دو گروه از یكدیگر در عراق كمك می كند. هدف دخول تركیه در مسئله ی عراق خلا میان مسلمانان شیعه و سنی است؛ چون تركیه بخاطر حفظ سنی ها و ایران بخاطر حفظ شیعیان می جنگند که همه تیرها به یك هدف-تجزیه ی عراق- اصابت می كنند.

این در حالیست كه جنگ های لفظی میان عبادی و اردوغان نیز صورت گرفته است، تركیه اصرار به اشتراك در جنگ عراق را دارد و ادعای حفظ سنی های عراق را سر می زند؛ در حالی كه عبادی از تركیه خواسته تا از شمال عراق بیرون شود كه این سخن، تعجب اردوغان را در پی داشته است. اردوغان و عبادی هردو این را می دانند كه كارهای هردو هیچ ربطی با صلاحیت های خود شان ندارند و همه تطبیق سیاست امریكا در عراق كه همانا عراق فدرال و منطقوی است، می باشد. دلیل به این حرف اینست كه اردوغان از سنی ها و عبادی از شیعیان حمایت شان را اظهار داشته اند كه خود به تجزیه عراق كمك می كند.

عبادی در سخنانش تنها از اخراج قوای تركی نام می برد، در حالی كه زمین و آسمان عراق پر از ارتش های گوناگون است و هدف ازین كارش جلب حمایت شیعیان است كه این اعمال صرفاً به نتیجه ی تجزیه و فروپاشی عراق می انجامند و ادامه یا توقف این تشنجات لفظی همه و همه به سیاست های امریكا تعلق دارد.

بار نخست نیست كه حكومت عراق خواهان اخراج ارتش تركیه شده است. این خواست عراق در اتحادیه عرب نیز مورد بحث قرار گرفته و قبول شد، اتحادیه عرب این خواست را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد كرده و خواهان محكوم كردن حكومت تركیه از سوی این سازمان شدند؛ اما این كار اتحادیه عرب مثل طوفان شروع شده و آهسته آهسته از شدتش كاسته شد.

پس این دیگر راز نیست كه چرا ارتش تركیه در عراق می خواهد پیشرفت كند، این همان پیاده سازی سیاست امریكاست كه مناطق مختلف فدرال را در عراق بسازد. اردوغان بحث های دولت مستقل برای موصل را به پیش می برد؛ اما كسانی كه در مركز عراق در منطقه كردستان به دولت سازی شخصی پرداخته و جور شدن دولت دیگر را در موصل را رد كردند، محكوم می كنند. اردوغان در بیانیه یی در منطقه بستپ انقره در ترکیه در باره ی پیشرفت موصل گفت: «كسانی كه برای دولت محلی در شمال عراق موافقت نشان دادند، برای چنین دولتی در موصل موافقت نشان ندادند. (منبع: خبرگزاری The Time Turk Newspaper در 18 اكتوبر 2016)

امریكا به این مفكوره بود كه وقت بیرون راندن داعش حالا نیست و اوباما می خواست تا پایان دوره ی كاری اش به این مسئله نقطه ی پایان بگذارد، در حالی كه بعضی از سران امریكا در بیانات شان گفته بودند: «این كار سال ها طول خواهد كشید؛ اما اوضاع قسمی شد كه اوباما را مجبور به سریع سازی این كار كرد.»

اوباما می خواست از دوره ی پرتنش خود كامیاب یا قسماً كامیاب بیرون شود؛ اما از طریق همكاری های ایران و ملیشه هایش و بمباردمان های هوایی روسیه در مسئله ی كامیابی بالای قضیه ی سوریه تمركز داشت؛ اما با مقاومت مردم سوریه و بخصوص مردم حلب امید اش را از دست داد.

حنگ موصل در 17 اكتوبر 2016م آغاز شد. گزارش ها حاكی از اشترلك 140هزار نیرو درین جنگ بود كه مشتمل بر نیروهای ارتش عراق، نیروهای پیش مرگه ی کرد، مردمان قبیلوی وغیره بودند.

پیتر كوك سخنگوی وزارت دفاع امریكا درین مورد چنین اظهار نظر كرد: «قوای ائتلاف بین المللی به رهبری واشنگتن همه از ارتش عراق در جنگ موصل حمایت عام و تام می كنند.» وی هم چنان از حضور نیروهای زمینی امریكایی در واپس گیری موصل خبر داد و گفت: «این نیروها خدمات لوجستیكی را برای ارتش عراق و نیروهای پیش مرگه فراهم خواهند كرد.»

قرار گزارش خبرگزاری رویترز: «در 17 اكتوبر 2016م امریكا خبر از اضافه كردن 600 نیروی دیگر بر 4400 تن از نیروهایش به درخواست حیدر العبادی نخست وزیر عراق داده است.»

این جنگ در ادامه ی انتخابات ریاست جمهوری امریكا و تا پایان كار اوباما ادامه خواهد داشت تا او بتواند برای خود و حزب جمهوری خواه دستاوری داشته باشد.

در حالی كه جنگ موصل جنگ آسانی نیست، این جنگ رقابت میان قوت های داخلی و قوت ها در منطقه؛ مانند: ایران و تركیه است، این تنش ها جنگ موصل را دامن زده و دوباره آرام می سازد. این در حالیست كه بازیگر اصلی درین جنگ امریكا است و این تنش ها این جنگ را ادامه خواهند داد تا وقتی كه منافع امریکا در ختم این جنگ باشد و آن جاست كه امریكا به این جنگ نقطه پایان خواهد گذاشت.

امریكا درین جنگ به اروپا نیز سهمی داده است بخصوص به فرانسه و انگلیس، در حالی كه آن ها مستقل نیستند؛ اما فقط منحیث متحد این كشورها، اتحاد به رهبری امریكا را به پیش می برند و امریكا با استفاده ازین ها می خواهد اطمینان حاصل كند كه هیچ چیزی مانع هدف امریكا كه همانا تجزیه ی عراق است، قرار نگیرد.

مثل گذشته فرانسه می خواهد بخاطر انتقام حمله ی داعش در فرانسه، درین اتحاد مهره ی خوبی باشد؛ به همین خاطر این كشور در 20 اكتوبر 2016م كنفرانسی را مبنی بر آینده ی سیاسی شهر موصل و حفظ جان افراد ملكی در پاریس برگزار كرده و نماینده گان و وزرای خارجه ی بیش از 20 كشور جهان و سازمان ها را در آن دعوت کرد. به همین منوال فرانسه در 25 اكتوبر 2016م كنفرانس دیگری برگزاركرده و در آن از وزرای دفاع كشورهای ائتلاف علیه داعش دعوت نمود.

بعد ازین ملاقات، اشتون كارتر وزیر دفاع امریكا گفت: «كشورش رهبری این اتحادیه را در دست دارد و این كه محور اصلی این بحث جستجوی راه ها برای ختم تصرف شهر رقه توسط داعش و تمركز بالای تطبیق پلانی بود كه چطور كشورهای عضو می توانند مناطق شان را از تصرف داعش در امان نگهدارند كه به این هدف رسیدند.» (منبع: خبرگزاری الجزیره، 20 اكتوبر 2016م) این بیانگر رهبری امریكا بالای این كشورها است كه برای دفاع از قلمرو شان از تهدید داعش به این كشور پناه می برند.

اگر داعش در موصل شكست بخورد، آیا ما شاهد ختم این گروه خواهیم بود؟ نخیر، این گروه به جنگ ادامه خواهد داد و از خارج شهرها حمله نموده و فرار خواهد كرد و در اطراف شهرها باقی خواهد ماند؛ مثلی كه این گروه از مركز رمادی كشیده شد؛ اما در اطرافش باقی ماند. به همین شكل اگر این گروه از موصل نیز رانده شود در اطرافش باقی خواهد ماند و در تلاش واپس گیری شهر موصل خواهد بود، قسمی كه این شهر را در 2014م تصرف كرده بود و این سازمان در دشت ها و كوه ها و شهرها و قریه ها فعالیت خواهد كرد.

این گروه بخاطر عدم آگاهی سیاسی اش دست به اعمالی خواهد زد كه فكر می كند به نفعش است؛ اما از اعمال این گروه قدرت های كافر استعماری استفاده خواهند برد كه این امر را داعش نیز می داند.

امریكا هیچ وقت از پلانش در قبال عراق كه همانا تجزیه ی عراق به سه فدراسیون است، عقب گردی نخواهد كرد و این پالیسی امریكا در عراق است. این تا حدی جدی است كه حتی سنای امریكا پروژه امریكا در عراق را كه تجزیه ی عراق به سه فدراسیون سنی، شیعه و كرد است ،تصویب نمود و این تصمیم تنها تصمیم رئیس جمهور اوباما نیست.

بوش رئیس جمهور قبلی امریكا در قبال تطبیق این قطعنامه گفته بود: «زمینه برای تطبیق این قطعنامه مساعد نیست.» اما "جوبایدن"  معاون نخست دولت اوباما، این قطعنامه را دوباره به مرحله ی تطبیق پیشنهاد كرد. "بایدن" بطور غیر رسمی برای تطبیق این قطعنامه جدا كوشید و اوباما نیز دوسیه عراق را به او سپرد.

امریكا قانون اساسی عراق را بر مبنای همین قطعنامه بنیاد نهاد و اعمال آن ها در آینده بطرف تطبیق همین قطعنامه روان اند.

بعد از تصرف موصل امریكا در صدد سیاست های دیگرش در قبال رهبری این منطقه و مناطق دیگر سنی نشین خواهد بود، بخاطری كه این مناطق مشكل ترین بخش كار امریكا در عراق است و مناطق شیعه نشین به این اندازه برای امریكا سخت نیست.

این كار آن قدر هم آسان نیست؛ چرا که در عراق مردان زیادی هستند كه فقط به الله سبحانه وتعالی و رسول اكرم صلی الله علیه وسلم متعهد اند و به هیچ وجه تجزیه ی كشور شان را نمی پذیرند و در مقابل این پروژه ها ان شاء الله ایستاده گی می كنند و الله سبحانه وتعالی قوی و قدرت مند هست.

مردم عراق و مردم رافیدین! ما بالای شما قسمی كه قبلاً صدا زدیم، صدا می زنیم: اسلام شما را برای قرن ها متحد نگهداشت و تحت بیرقش شما را برای زمان زیادی پوشش داد و شما عزت مند و قوی بودید؛ چرا كه خوبی ها را بین هم شریك ساخته و با فتنه به هم یك جا می جنگیدید. سرزمین شما سرزمین پیروزی است، سرزمین قادصیه و سرزمین بویب است. سرزمین شما سرزمین هارون الرشید و صلاح الدین و فاتحان گذشته است و ان شاء الله سرزمین فاتحان آینده نیز خواهد بود.

عراق متحد و قوی با مردم اش است و عراق تجزیه شده عراق ضعیف توسط تقسم كننده گانش. اگر مردم كردستان فكر می كنند كه منطقه مجزای كردستان و دولت جداگانه كردستان آن ها را به عزت خواهد رساند، این عزت چند روز انگشت شماری دوام نخواهد كرد و بعد از چندی جز ویرانی بار نخواهد آورد. اگر سنی های عراق فكر می كنند كه دولت جداگانه ی سنی در شمال و غرب عراق به آن ها زنده گی خوبی بار خواهد آورد، این عزت چندی دوام نخواهد كرد و بعداً باید شاهد سختی و بدبختی های جدید باشند. اگر شیعیان عراق فكر می كنند كه دولت جداگانه ی آن ها در جنوب به آن ها قوت ظلم كردن را خواهد داد، این قوت فقط برای مدت محدود خواهد بود و دیری نخواهد گذشت كه همه معادلات معكوس شده و به آن ها جز ضعف و ذلالت چیزی باقی نماند.

دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

(صحیح بخاری)

آن را رها كنید چون گندیده است.

 فرقه گرایی را خاتمه دهید و دور نام الله سبحانه وتعالی جمع شوید:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِین

[حج: 78]

الله شما را مسلمانان نام نهاده است.

پس به او ملحق شوید؛ درین صورت است كه شما پیروز می شوید، در غیر آن ذلت از هر طرف به شما حمله ور خواهد شد.

إِنَّ فِی ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِید

[قاف: 37]

قطعا در این[عقوبت ها] براى هر صاحبدل و حق شنو كه خود به گواهى ایستد عبرتى است.

29 محرم 1438هـ.ق

30 اکتوبر 2016م

مترجم: احسان امین


PDF Print Email
Views [ 1422 ]
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
تحولات جدید سیاسی در کُردستان و ایران
این دو حادثه از باب عمل و عکس‌العمل نیست و این‌که ایران، اربیل مرکز کُردستان را متهم نمود، در حقیقت بیانگر سردرگمی سیاسی است که حکومت ایران به دلیل داخلی بودن حوادث، دچار آن گردید. اربیل در حال حاضر س...
په سوریه کې د روسیې او امریکا تحرکات؛ د موږک او پیشو لوبه!
په سوریه کې د روسیې او امریکا تحرکات؛ د موږک او پیشو لوبه! ...
حریری پیروی رژیم سعودی است
حال با وصف آن‌که حزب الله در دولت سهیم است، حریری استعفای خویش را پس گرفته و در حکومت مشارکت ورزیده است، تحلیل این آشفتگی و تناقض چیست؟ آیا نگاه‎ها به کوتاه کردن نفوذ ایران و حزب‎اش دوخته شده است؟ و ب...
تحرکات روسیه و امریکا در سوریه؛ همسان بازی موش و گربه!
می‎دانیم که روسیه در هماهنگی با امریکا و یا به دستور آن، وارد سوریه شد تا از سقوط نظام سوریه جلوگیری نموده و فضاء را برای راه‎حل سیاسی-نزاع با مخالفان- آماده نماید. اما در عین حال دیده می‎شود که امریک...

موضوعات جدید ...

سفر محمد بن سلمان به انگلیس، امریکا و فرانسه سفر محمد بن سلمان به انگل...
ترامپ در اقدامی اهانت آمیز تصاویری را از سلاح‌ها و مهماتی‌که قرار است، سعودی به زودی ...
با سقوط خلافت، نیروهای مسلح مسلمان به جا...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

د خلافت په نشت کې به د سريلانکا مسلمانان تل د بودايي تندلارو له تاوتريخوالي څخه په وېره کې وي
د خلافت په نشت کې به د سر...
د مارچ پر ۶ مه، د سريلانکا حکومت په ټول هيواد کې د بودايي تندلارو له لوري د کنډي (Ka...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...
د سعودي عربستان لخوا د اټومي وسلو هڅې د ...
سعودي مېرمنې د ريښتینې آزادۍ لپاره راشده...