Enter email addressInvalid email!

بیست و هشت رجب؛ روز سیاه و فاجعۀ بزرگ
احمد قسیم راحل | May 05, 2016

بیست و هشت رجب؛ روز سیاه و فاجعۀ بزرگ

در تاریخ دوصد و پنجاه سال پسین امت اسلامی روز های سیاه فراوان است، فاجعه های بزرگی را نیز امت اسلامی طی این مدت سپری کرده است. اشغال سرزمین مصر برای نخستین بار از جانب نیروی های فرانسوی در سال 1798، بریده شدن سرزمین های بالکان میان سالهای  1912 تا 1913 از جغرافیای خلافت عثمانی، پارچه شدن سرزمین های اسلامی  بعد از انعقاد پیمان سایکس ـ پیکو در سال 1916 میان انگلیس و فرانسه، اشغال فلسطین در سال 1948 بوسیلۀ نظامیان خون خوار رژیم اسرائیل، تسخیر تدریجی مناطق مسلمان نشین توسط استعمار گران غربی، عقب مانی امت اسلامی از کاروان پیشرفت، سقوط تمدن عظیم اسلامی، کشتار دسته جمعی مسلمانان در میانمار و افریقای مرکزی، اشغال عراق و افغانستان بوسیلۀ نیروهای کافر استعمارگر و ابر قدرت جهانی و قتل اطفال، زنان، محاسن سفیدان....، پیدایش و ایجاد رژیم صهیونیستی در قلب سرزمین اسلامی، و موارد دیگری که اکنون نه حافظۀ تاریخی من آنرا به خاطر دارد  و نه مقاله گنجایش پذیرش آنرا.

اما در این میان؛ سیاه تر و عظیم تر از همه ای موارد فوق؛ روز بیست و هشت رجب سال 1432 هجری قمری است، روز سقوط و انحلال دولت خلافت، روز شکست اقتدار امت اسلامی، روز فروریزی ساختار دولت داری در اسلام، روز تبعید حاکم مسلمانان با اهل و عیالش از سرزمین اسلامی و از پایتخت خلافت، روزی که خورشید بخت امت به اُفول گرائید و تا امروز دیگر طلوع نکرده است، روزیکه بعداز آن دیگر احکام خدا بر روش اسلام و مطابق دستور پیامبرش اجراء نشد، روزیکه اکثریت قاطع چالش های پراگراف فوق از اثر نبود آن بوقوع پیوست، روزیکه بعد از آن دیگر فقرای امت از معادن و ذخایر نفتی سرزمین خویش استفاده درست نکرده اند، روزیکه دیگر به مصداق قول رسول امین مسلمان دیگر: (المسلمون شرکاء فی ثلاث) نیستند(1) روزیکه منار آزادی امت فروریخت و پس از آن بردۀ دیگران شدیم.

روزی که به تعبیر اقبال لاهوری «فرنگی صید بست از کعبه و دیر- صدا از خانقا هان رفت لاغیر» و بالاخره روزیکه دیگر بعد از آن به دستور خدا و رهنمائی پیامبر حکومت نداشتیم و حصار مستحکم مان بوسیلۀ دیو سیاه از هم پاشید و فرو ریخت.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم پیرامون پیوند نقص دین و نقض حاکمیت آن در فرازی چنین فرمود:« لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة» بدین معنی که روزی فرا می رسد که حلقه های اسلام یکی پی دیگر از هم شکسته و گسیخته میشوند، کفار  و دشمنان اسلام بعد از شکستن یکی در صدد انفصال حقله ای دیگر برمی آیند، نخستین حلقه ای که شکسته میشود ساختار حاکمیت اسلام است و آخرین آن نماز.

 آری! این تعبیر رسول خدا را امروز کسانیکه دارای بصیرت اند به عین الیقین می بینند، اسلام منحیث یک مبدأ جامع و کامل که به همه ای نیازهای بشر پاسخ میدهد، به یک زنجیر محکم تشبیه میشود، که همه حلقه ها به سر حلقه یا همان حلقه نخستین مرتبط اند، همه احکام آن وابسته به همان حلقه بزرک و نخستین است، که بعد از شکستن آن دیگر حلقه ها به آسانی شکستانده میشود،  از جانب دیگر انسان با اندکی تفکر می داند که در تشبیه اسلام به زنجیر که سرحلقۀ آن قیادت سیاسی دین است در عدم وجود حاکمیت سیاسی اسلامی دین نقض میشود و تطبیق دین ناممکن میگردد، تطبیق احکام مبدأ وابسته با حاکم دلسوز به دین است؛ برخورد حضرت ابوبکر صدیق با مانعین زکات و مرتدین مبین این مساله است آنجا که فرمودأ ينقص الدين و أنا حيّ؟!» یعنی که من زنده ام و دین نقص میشود؟! نه خیر! تازنده ام و خون در ورید و شریان من جاریست اجازه نمی دهم حکمی از احکام خدا نقص شود.

مگر بعد از فروپاشی دولت اسلامی و سقوط خلافت عدد بی شماری از احکام خدا نقض نشده است؟ آیا جهاد، حج، زکات، ازدواج و سائر احکام دین خلاف روش پیامبر عملی نمی شود؟ مگر تا حال در تمام قلمرو اسلام چند نفر به جرم سرقت دست اش قطع شده است که حکم صریح الله متعال است؟ چند نفر به جرم انجام عمل شنیع زنا، رجم شده است؟ کی ها به جرم بی نمازی تا حال شکنجه و تعذیب شده اند؟ که فقیهان مسلمان دیدگاه های متفاوت دارند. در محل که شما زندگی میکنید چند نفر مسلمان به روش اسلامی و در دارالمناسبات(صالون که قاضی اسلامی عقد ازدواج می بندد) عقدا ازدواج بسته اند؟

 مگر در تاجیکستان که بدنۀ از سرزمین اسلامی است جوانان مسلمان از گذاشتن ریش های بلند و رفتن به مسجد منع نیستند؟ مگر حاکم تاجیکستان به صراحت لهجه اعلام نکرد که دیگر پول حجِّ حجاج را در خدمات عام المنفعه به مصرف برسانید؟

مگر در ازبکستان که تا همین یک سده قبل بخارا و سمر قند آن مرکز پرورش علما، فقها و محدثین بود، مسلمانان از وضو گرفتن و رفتن به عبادتگاه منع نیستند؟ آیا در قضیۀ اشغال فلسطین، نسل کشی مسلمانان برما، اشغال افغانستان و عراق حاکمی در سرمین های اسلامی لب به سخن گشود و گفت: «أ ينقص الدين و أنا حيّ»؟!

مگر همین روز ها «حلب» در آتش خمپاره های استعمار گران شرقی و غربی نمی سوزد؟ آیا از پنجاه و چند حاکم سرزمین های اسلامی کسی جرأت دارد تا بگوید«أ ينقص الدين و أنا حيّ» پس شکستن حلقه های اسلام به اتمام رسیده است و به آخرین که نقض حکم نماز است نیز رسیده است.

این ها همه مواردی است که ما به چشم سر می بینیم و در حول و ماحول ما همه روزه اتفاق می افتد، پس باید کاری کرد و چاره ای اندیشید، ما که دارای مبدأئی هستیم که سعادت دنیا و آخرت را تضمین کرده است، چرا به آن چنگ نمی زنیم؟ نسل جوان ما امروز به جائی این که به دین «ایدیولوژی» خویش چنگ بزند  به افکار پوسیده و تاسیده ای ژان ژاک روسو، مانتسکیو، جان لاک ... دست زده و به آن پناه می برند، مبدأئی که در مَولد و مهد پرورشش به رکود فاحشی مواجه است، مبدأئی که در تنظیم غریزۀ نوع خلاف سرشت و فطرت انسانی تیوری میدهد، مبدأئی که به جوان دستور میدهد تا مادر موی سفیدش را تسلیم کاگران شهرداری کند تا از آن پرستاری کنند، نه مهری، نه محبتی، نه احترامی، نه حقوق والدینی خلاصه از هرچه فطرت تقاضا میکند مبراء است.

پس برماست تا به ایدیولوژی انسان ساز خویش مراجعه نمایم، و مطابق رهنمود های آن به تغییر در شیوۀ زندگی خویش دست یازیم، زیرا دیگر وقت آن فرارسیده است تا موج بیداری در جوانان امت مسلمه را به جهت درست سوق داده و در تغییر نظم جهانی سعی کنیم که از این بیشتر تاب و توان ظلم و قساوت حکام مزدور و طاغوتی بر ما سخت ننگین است.

ما مطمئن ایم که خلافت مطابق حکم خدا و به اذن او  و بشارت رسولش اعاده میشود، بازگشت آن نزدیک تر از آن است که بسیاری از مردمان گمان میکنند، اما در عین حال مطمئین هستیم اعادۀ خلافت بوسیلۀ فرشتگان از آسمان نازل نمی شود، بلکه با عمل سخت و پشت کارِ جدی و صادقانۀ راهروان مخلص آن که جز رضایت الله متعال دیگری هدفی آنها را جهت و انرژی نمیدهد اعاده خواهد شد.

 شما میدانید که برادرانی دارید که به خدای سبحان ایمان دارند و الله با اعطای فضیلت هدایتش به قوت ایمان آنها افزوده است، که پیوسته و شبانه روزی برای اقامۀ خلافت راشدۀ ثانی تلاش می نمایند، آنها با وجود همه ای فشار ها اعم از بازداشت، تعذیب های طاقت فرسا و سالها محکوم به زندان و تا سرحد شهادت به مبارزۀ خویش ادامه میدهند، تا امت را بیدار سازند و ظلم ظالمین نجات دهند، و به منظور بازگشت مجد و عزمت تان، آنها همانندِ شمعی اند که مادام، می سوزند تا شما را از تاریکی شدید که در آن قرار دارید به سوی روشنائی سوق دهند.

 پس دیر نیست و شما نیز  میتوانید به این کاروان پیوسته و شامل فضل الله شوید که برای بندگان ولیّ و مخلص خود وعده کرده است، انتخاب با شماست، میتوانید با پیوستن به برادران تان در حزب التحریر و یا حمایت آنها شامل فضل و رحمت الله شوید، باشد که خدا با این عمل از سیئات شما در گذرد و آنرا به حسنات تبدیل کند.

((ولينصرنّ اللّهُ من ينصره إن الله لقوي عزيز))

و قطعاً خدا به كسى كه [دين‏] او را يارى مى‏كند، يارى مى‏دهد، چرا كه خدا سخت نيرومند شكست ‏ناپذير است.

احمد قسیم راحل

شب 27 رجب 1437 هجری قمری.


PDF Print Email
Views [ 1962 ]
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
خلافت؛ علم بردار اسلام و سپر پولادین برای امت!
دقیقاً 95 سال قبل در28 رجب سال 1342 قمری مطابق سوم مارچ سال 1924 میلادی، امت مسلمه رهبری مقتدر خود یعنی خلافت را از دست داد. این ماه مبارک شاهد یکی از حوادث دردناک و غم انگیز در تاریخ امت مسلمه می باش...
هغه ورځ چې خلافت او دولت مو درلود!
عربانو د جاهلیت په وختونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت وړاندې تل قبایلي جګړې کولې. هر کله د دوی تر منځ جګړې او انقلابونه راتلل او په ډېرو وړو دلایلو يې په ناحقه یو د بل وینې تویولې. یو د ...
به بهانه‌ی 28 رجب: چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید
در نودوپنجمین سال بعد از سقوط خلافت، ما شاهد ادعاهایی هستیم که «امت اسلامی ضعیف است»، « ما نمی‌توانیم خود را از این حالت اسفبار نجات دهیم»، « ما توان ایستادگی و مقاومت در برابر غرب را نداریم»، « امت ا...
رجب مياشت او درې عظيمې پېښې!
الله جل جلاله خپل انسان په ډېرو نورو مخلوقاتو غوره ګڼلى دى، لكه چې فرمايې: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً، ۷۰ آيت الإسراء سورت. يعنې: انسانانو ته مو په نورو ډېرو مخلوقاتو...

موضوعات جدید ...

سفر محمد بن سلمان به انگلیس، امریکا و فرانسه سفر محمد بن سلمان به انگل...
ترامپ در اقدامی اهانت آمیز تصاویری را از سلاح‌ها و مهماتی‌که قرار است، سعودی به زودی ...
با سقوط خلافت، نیروهای مسلح مسلمان به جا...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

د خلافت په نشت کې به د سريلانکا مسلمانان تل د بودايي تندلارو له تاوتريخوالي څخه په وېره کې وي
د خلافت په نشت کې به د سر...
د مارچ پر ۶ مه، د سريلانکا حکومت په ټول هيواد کې د بودايي تندلارو له لوري د کنډي (Ka...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...
د سعودي عربستان لخوا د اټومي وسلو هڅې د ...
سعودي مېرمنې د ريښتینې آزادۍ لپاره راشده...