Enter email addressInvalid email!

سرمایه داری دشمن فقرأ - اسلام راه حل
| October 05, 2013

سرمایه داری دشمن فقرأ - اسلام راه حل

" از نهایت مجبوریت گدایی می‏كنم و به خاطر اینكه طفلم این هوای سرد و یا در تابستان هوای گرم را حس نكند، برایش دوای خواب می دهم. درخانه كسی را ندارم تا از او نگهداری نماید."

شفیقه زنی است كه درهوای بارانی و سرد زمستان در حالی كه طفلی را در روی برف و آب های گل آلود خوابانده است، دریكی از جاده های شهر كابل مصروف گدایی می باشد.[1] یازده سال میشود که امریکا نظام دیموکراسی-سرمایه داری را وارد افغانستان کرده است. تعدادی از مردم در بدو ورود دیموکراسی-سرمایه داری به افغانستان توقع داشتند که این نظام مشکلات مردم را حل خواهد کرد. امروز علاوه برین که این نظام مشکلات مردم را نتوانسته است که حل نماید، بل باعث ازدیاد فقر،‌ ترویج فحشا،‌ فسادگستردهٔ‌ اداری‌ و غیره مصائب در میان این مردم مسلمان و مجاهد گردیده است. حتی این نظام غربی و مودل امریکایی لکه های متعدد بدنامی را بر دامن این سرزمین مردخیز و مجاهد پرور از قبیل دومین دولت فاسد در سطح جهان، کابل پایتخت گدایان و غیره،‌ برچسب زده است. باید پرسید که این همه بدبختی های اجتماعی و لکه های بدنامی از چه سرمنشأ میگیرد؟ آیا به راستی این مردم سزاوار این همه بدبختی ها میباشند یا چطور؟ جواب این است که ؛ این همه بدبختی ها و مصائب از دیموکراسی-سرمایه داری سرچشمه گرفته و به هیچ وجه این مردم مسلمان و مجاهد سزاوار این همه مصیبت نمی باشند. پس ابتدا باید نظری گذرا بر نظام سرمایه داری داشته باشیم و اینکه چگونه باعث افزایش فقر و سایر مشکلات در اجتماع میگردد و بعداً راه حل این معضل (فقر) را از دیدگاه نظام الله سبحانه و تعالی (نظام اسلامی) به بحث گیریم. ابتدا نظام سرمایه داری؛

نظام سرمایه داری همان طوریکه از نامش پیداست، صرف و صرف برای رضایت خاطر و رفاه اشخاص ثروتمند و پولدار خدمت نموده و مساعد میباشد. در چوکات این نظام راه حلی برای معضلات مردم فقیر گنجانیده نشده است،‌ همانطوریکه روحانیت درین نظام جای ندارد. اما زمامداران نظام سرمایه داری درک کرده اند که هستند افرادی در جامعه، حتی جامعهٔ اروپا، که خواستار این اند تا به وضع فقرأ در جامعه رسیدگی شده و از طرفی تعدادی از انسان ها نیاز به اشباع غریزهٔ تدین خویش دارند. ازین رو دولت های سرمایه داری جهت جلوگیری از ناآرامی های اجتماعی این گونه افراد را به ایجاد مؤسسات خیریه تشویق مینمایند، تا به اوضاع فقرأ رسیدگی نمایند و یا اینکه به سایر کارهای خیریه اقدام نمایند، تا باشد که غریزهٔ تدین تعدادی از افراد جامعه ازین طریق اشباع گردد.

این بدین معنی میباشد که روحانیت و غمخواری از فقرا در ساختار نظام سرمایه داری جا نداشته ،‌اما چون به هیچ عنوان نمیتوان از اجزای غیرقابل انکار فطرت انسان چشم پوشی نمود، اینجاست که زمامداران نظام های دیموکراسی-سرمایه داری آنرا بصورت ضمنی در جامعه قبول دارند. اما اقداماتیکه این نظام ها برای غمخواری فقرا و یا تنظیم مسایل روحانیت در جامعه روی دست میگیرند،‌ هیچگاهی نمیتواند که مشکلات بشری را به صورت درست حل نماید.

و اما در نظام اسلام...

زندگی حق هر انسان است و بالای دولت اسلامی واجب است تا وسایل زندگی رابه صورت درست برای تمام اتباعش مهیأ سازد. طوریکه وسیلهٔ‌ دستیابی به این وسایل از طرف اتباع نیز کار میباشد. یعنی خلافت اسلامی پروژه های مخصوصی را برای مهیا ساختن شرایط اساسی زندگی به فقرأ طرح ریزی مینماید، و اتباع خلافت اسلامی نیز از طریق کار کردن در پروژه های مختلف میتوانند که از حق خویش مستفید گردند. این مسٔله به هیچ عنوان نمیتواند محنت و احسانی از طرف دولت بر اتباعش تلقی گردد، بلکه آن حق اتباع دولت اسلامی میباشد که باید از آن مستفید گردند. خلافت اسلامی میتواند این پروژه ها را طوری تنظیم نماید که از یک طرف باعث ترقی و پیشرفت جامعه گردیدهو از طرف دیگر تمام اتباع حکومت اسلامی به شرایط اساسی زندگی خویش که همانا از حقوق حقهٔ شان میباشد دست یازند. و هرگاه تعدادی از افراد در جامعه توانایی و استطاعت کار کردن را نداشته باشند، بر دولت اسلامیست تا حاجات آنان را به شیوهٔ درست بر آورده سازد،‌ بدون این که این افراد احساس کمی و حقارت نمایند، زیرا استعانت و کمک به این قشر جامعه را الله سبحانه و تعالی بالای دولت اسلامی واجب گردانیده است. و دولت اسلامی نیز غمخواری از رعیتش را در صدر اولویت های کاری خویش قرار میدهد.طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:

فَالإِمَامُ الَّذِی عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ-الحدیث

ترجمه: پیشوائیکه شان بر مردم است،و او از رعیت خود مسؤول میباشد . این حدیث را امام بخاری از ابن عمر رضروایت کرده است .

الله سبحانه و تعالی در نظامش که برای فلاح بشر فرستاده است، همانطوریکه غنا و توانمندی را،‌ به شرطیکه از طریق حلال و مباح کسب گردیده باشد،‌ میستاید و خلافت را تشویق مینماید تا برای بهبود و رشد تجارت ها و سرمایه گذاری ها سهولت های هرچه بیشتر فراهم سازد، از طرفی فقرأ را نیز نه تنها که فراموش نکرده است، بلکه سیستم بسیار عالی ایی برای بهبود زندگی آنان گذاشته است.

ابتدأ بر حکومت اسلامی واجب است تا زمینهٔ کار مباح و حلال را برای تمام افراد نیازمند و مستعد به کار در جامعه فراهم سازد. ولی اگر تعدادی از اثر ناتوانی های جسمی و غیره معاذیر شرعی توانایی کارکردن را نداشتند،‌ شریعت نفقهٔ آنان را بالای وارثین و اقارب معینهٔ شان واجب ساخته است. ولی اگر این افراد کسی را نداشتند که نفقهٔ‌ آنان را تأمین نمایند و یا اینکه از آن عاجز بودند،‌ بنأً نفقهٔ این گونه افراد به دوش بیت المال،‌یعنی به دوش حکومت اسلامی، میباشد. علاوه بر آن این قشر جامعه حق دیگری نیز در بیت المال دارند که همانا زکات میباشد. طوریکه الله سبحانه و تعالی درین مورد چنین میفرماید:

وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - الذاریات الآیة 19

یعنی:و در اموالشان حقیست برای سایٔلین و محرومین

و همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد،‌ اعطای زکات بر اغنیأ فرض میباشد. و این فرض طوری از طرف دولت اسلامی تنظیم میگردد که از یک طرف هیچگونه حقارت از طرف مستحقین زکات احساس نگردیده و ازطرفی باعث ضعف و تنبلی در اجتماع اسلامی نگردد. و علاوه برآن صدقات نیز یکی از وسایلیست که میتواند فقر را از جامعهٔ اسلامی برچیند. چنانچه الله سبحانه و تعالی درین زمنیه میفرماید:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ...الأیه

یعنی: یقیناٌ كه صدقات از برای فقرأ و مساکین ...میباشد

در ادامهٔ آیت مبارکهٔ فوق الله سبحان و تعالی میفرماید (فَرِیضَةً مِّنَ اللَّهِ) یعنی این امر فرضیست از جانب الله سبحانه و تعالی که باید مسلمانان و دولت اسلامی آنرا با جدیت تام مد نظر گیرند. و هرگاه مسلمین و دولت اسلامی در این امر غفلت و کسالت نمودند و فقرأ نیز چیزی برای خوردن و پوشیدن نداشته باشند،‌ اینجاست که الله سبحانه و تعالی این فرد را که با مرگ مواجه میباشد،‌ اجازه داده است تا وسایل نجات حیاتش را از سایر افراد جامعه اخذ نماید. زیرا برای گرسنه مادامیکه چیزی برای خوردن در نزد سایر افراد یافت شود،‌ جایز نیست تا مرداری (مانند گوشت خود مرده و غیره) را تناول نماید. ولی اگر هیچ چیز برای بقای نفس این انسان وجود نداشت، آنگاه برای وی جایز است تا گوشت خود مرده و امثالش را مورد استفاده قرار دهد. طوریکه در زمان قحطی( که یک حالت استثنا در اقتصاد اسلامی میباشد که از آفات طبیعی سرچشمه میگیرد) مفهوم حد سرقت توسط الله سبحانه و تعالی از جامعه برداشته شده است. طوریکه ابی امامه روایت میکند که رسول الله ص فرمودند:

لا قطع فی رهن المجاع- الحدیث

یعنی: قطع دست در حالت قحطی و گرسنگی بر اثر سرقت متحقق نمی شود

اما این یک حالت استثنایی در جامعهٔ اسلامی میباشد که بسیار به زودی از طریق سیاست های اقتصادی و وسایل مالی از جامعهٔ اسلامی محو میگردد.

 فقر و گرسنگی در نظام های سرمایه داری حالت اصلی بوده و محو فقر یک رؤیا برای این نظام میدباشد. زیرا نظام سرمایه داری همیشه به کام چند تن از افراد ثروتمند جامعه چرخیده و به حالت فقرأ‌کمترین توجهی نیز ندارد. و متفکرین این نظام نیز متأثر از قشر ثروتمند جامعه،‌ همواره داد میزنند که عوامل اصلی افزایش سطح فقر افزایش نفوس و پایین بودن سطح تولیدات میباشد. در حالیکه تجارب نشان داده است که نظام سرمایه داری علاوه بر سیاست های کاهش نفوس و ازدیاد سطح تولیدات باز هم باعث افزایش سطح فقر گردیده است. زیرا مشکل اصلی در سیستم توزیع این نظام میباشد،‌ طوریکه سیستم توزیع ثروت در نظام سرمایه داری بدست مارکیت گذاشته شده است. بناً به اساس سیستم بازار ثروت مندان متناسب به سرمایه و ثروت خویش از بازار سهم خویش را مستفید میگردند،‌ و چون فقرأ سرمایه ایی در بازار ندارند،‌ روز به روز به شدت فقر آنان افزوده میشود.

نظام سرمایه داری برعلاوهٔ غصب و غارت منابع سرزمین های اسلامی توسط قدرت های غربی حتی نتوانسته است که فقر را در ممالک خودشانکاهش دهد. در حالیکه سطح تولیدات با سرعت سرسام آوری افزایش یافته است،‌ اما این سیستم توزیع نظام سرمایه داری است که باعث گردیده تا بیش از نصف نفوس جهان (بیش از ۳ ملیارد نفر) روزانه با عاید کمتر از ۲ دالر امریکایی امرار معاش نمایند.امروز بیش از ۳۰۰۰۰ طفل روزانه از اثر فقر میمیرند، یعنی در هردقیقه ۱۸ طفل. علاوتاً بیش از یک ملیارد انسان روزانه عاید کمتر از یک دالر امریکایی(۵۰ افغانی) به دست میآورند. [2] از طرفی مردم امریکا فکر میکنند که دولت شان ۲۴ درصد از بودجهٔ دولت فدرال را به گونهٔ مساعدت به ممالک فقیر میدهد،‌ در حالیکه این مساعدت کمتر از یک درصد (۱٪)از بودجهٔ‌ دولت فدرال را تشکیل میدهد. به اساس گزارشDaily Bread قیمت مواد غذایی از سال ۲۰۰۵ تا حال ۸۳ درصد افزایش یافته است. و به اساس یافته های The Global Wealth Gap ثروتمندان جهان که ۲۰ فیصد نفوس جهان را تشکیل میدهند بیش از ۷۵ فیصد از عواید دنیا را به خود اختصاص داده اند در حالیکه فقرأ‌ که ۴۰ فیصد نفوس جهان را تشکیل میدهند کمتر از ۵ فیصد از عاید جهانی را مستفید میشوند.

سرمایه داری نظامیست که به مجرد داخل شدن در هر سرزمینی صرف تعداد محدودی از چپاولگران را راضی ساخته در حالیکه به تعداد فقرأ و گدایان در آن اجتماع میافزاید. این نظام از بدو ورودش به افغانستان جز فقر، فحشا، فساد اداری،‌ نا امنی و ده ها مصیبت اجتماعی دیگر، چیزی دیگری برای مردم مسلمان افغانستان به بار نیاورده است. کشور های غربی و در رأس آنان امریکا،‌ با حیله و نیرنگ ده ها ملیارد دالر را گویا به مردم مسلمان افغانستان کمک نمودند،‌ علاوه برینکه این مردم را مقروض و ممنون خویش ساختند،‌ اما از طریق دولت فاسد و ناکارایی که بر این مردم گماشتند،‌ شرکت های خودشان دوباره این پول را با حیله و نیرنگ های متعددی به جیب زدند. از آن طرف این شرکت های امریکایی با رشوه دادن مقامات دولت فاسد حاکم، آنان را نیز درین غارت شریک ساخته و تحت نام این که دولت فاسد است،‌ فساد و غارت خود را پنهان نمودند.

بناً مردم مسلمان و مجاهد افغانستان باید به خوبی درک نمایند که نظام دیموکراسی-سرمایه داری هیچگاهی مشکلات اجتماعی شان را حل کرده نمیتواند. امروز در اروپا مردم در جستجوی نظام بدیلی برای دیموکراسی-سرمایه داری میباشند. امروز جهان پی برده است که نظام سرمایه داری اقتصاد جهان را بر لبهٔ‌ پرتگاه عمیقی کشانیده است. این نظام صد ها بار بحران آفریده است. این نظام ملیارد ها انسان را بصورت غلام برای سرمایه داران در آورده است. این نظام علاوه برین که فقر را در اجتماع تولید مینماید،‌ از طرفی باعث گردیده است تا زنان از طریق فشار های مختلف اقتصادی و اجتماعی تن با کارهای شاقه،‌ نا مناسب و حتی نامشروع،‌ بدهند.

در حالیکه نظام اسلامی همانطوریکه اشاره شد، فقر را به زودی از اجتماع محو مینماید. طوریکه واقعات مختلف در تاریخ خلافت اسلامی دال برین ادعا میباشد. از طرفی فقر در جامعهٔ‌اسلامی به شدت نکوهش گردیده است طوریکه رسول الله ص بار ها از آزمایش و مصیب فقر به الله سبحانه و تعالی پناه برده است:

...وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ-رواه البخاری عن عایشه رض

یعنی: یا الله به تو پناه میبرم از فتنهٔ فقر

بناً همانطوریکه اسلام مخالف فقر و گرسنگی در جامعه بوده و نصوص متعددی دال برین است که برخلافت اسلامی واجب است تا فقر را از جامعهٔ اسلامی به زود ترین فرصت محود نماید،‌ ازین رو اسلام بهترین نظام برای محو فقر و تنگدستی برای بشریت ثابت گردیده است.

روز الدین «کابلی»


PDF Print Email
Views [ 3403 ]
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
بلند رفتن نرخ سود در امریکا، دلایل و اهداف آن
نرخ بهره(سود) در جریان بحران اقتصادی امریکا در سال ۲۰۰۸م تا قریب به صفر کاهش یافت و تا هفت سال کامل به همین صورت باقی ماند، یعنی تا آخر ماه دسمبر ۲۰۱۵م. یلین اشاره نمود که نرخ بهره(سود) در جریان سال ...
سرزمین های عربی دارای ثروت های بی شمار و واقعیت شرم آور
مساحت تقریبی منطقه عرب نشین به ۱۳.۳ میلیون کیلومتر مربع می رسد که ۹.۶درصد مساحت تمام جهان را احتوا می کند. تعداد ساکنین جوامع عربی به ۳۷۰ میلیون شده که معادل ۶.۵درصد از ساکنان زمین می باشند. تعداد کار...
کاهش تولیدات نفت
تولید کننده گان عمده نفت، جدیداً در تلاش اند تا با پایین آمدن تولیدات نفت قیمت آن را افزایش دهند، این درحالیست که اولین کاهش تولیدات نفت در سال ۲۰۱۷م باعث بلند رفتن قیمت هر بشکه نفت به ۵۰ دالر گردید، ...
عوامل بحرانِ بازارهای سهام ونظر اسلام در این مورد
به تاریخ 24 اگست 2015م، بازارهای جهانی بورس به شدت افت نمود. دلیل آن کاهش 9 درصدی سهام چین وکاهش فروش در بازارهای نفت بود. بازارهای بورس سراسر جهان از داوجونز تا نصدق، از یوروفرست تا ام‌ اس‌ سی ‌آی، ب...

موضوعات جدید ...

                    اې خلافته! د امت وضعیت له تا سره او له تا پرته! ...
اې سپېڅلې مدینې !!! اې سپېڅلیه ښاره چې زموږ پیغمبر ﷺ ته مو په خلاصه غېږه ښه راغلاست ...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...
د صليبي اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو ترو...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

د خلافت په نشت کې به د سريلانکا مسلمانان تل د بودايي تندلارو له تاوتريخوالي څخه په وېره کې وي
د خلافت په نشت کې به د سر...
د مارچ پر ۶ مه، د سريلانکا حکومت په ټول هيواد کې د بودايي تندلارو له لوري د کنډي (Ka...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...
د سعودي عربستان لخوا د اټومي وسلو هڅې د ...
سعودي مېرمنې د ريښتینې آزادۍ لپاره راشده...